Idrott, historia och samhälle – MANUSINBJUDAN 2014

ih&sManusinbjudan 2014 

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv.

Från 2012 finns här möjlighet att publicera referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

För bidrag till årsskriften 2014 gäller följande hållpunkter:

 • Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (max 8 000 ord) den 1/6 2014.
 • Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord) den 15/8 2014.
 • Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller rapport (max 1 500 ord) 15/8 2014.

För detaljerad författarinstruktion se www.svif.net/arsskriften.htm. Lasta ned manusinbjudan som pdf-fil här.

Kontakta redaktörerna: 

Editorial Board 

 • Christer Ericsson, professor vid Hälsoakademin, Örebro universitet.
 • Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia och professor i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
 • Johan Norberg, FD i historia och docent i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
 • Leif Yttergren, docent i historia, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
 • Johnny Wijk, professor i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jens Ljunggren, professor i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jan Lindroth, professor emeritus i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jonny Hjelm, professor i historia, Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
 • Else Trangbaek, professor Institut for idræt, Københavns universitet.
 • Jørn Hansen, professor i idrottshistoria, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.
 • Matti Goksöyr, professor Norges idrettshøgskole, Oslo.
 • Gerd von der Lippe, professor i idrottssociologi, Høgskolen i Telemark.
 • Mikael Lindfelt, docent i etik, Teologiska institutionen vid Åbo akademi.
 • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History, Board member ISHPES
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.