Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott

uk-flagIn English

Jesper Fundberg & Lars Lagergren
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Abstract

Syftet med denna artikel är att ur ett maktperspektiv diskutera formandet av kvinnliga idrottare inom föreningsidrott med elitambitioner som en genusskapande process. Analysen bygger dels på Foucaults tankar kring produktiv makt och biomakt, dels på teorier kring manlig hegemoni. Insamlingsteknikerna är intervju, observation och enkäter. Selekteringsprocesserna i en framgångsrik fotbollsklubbs barn- och ungdomsverksamhet har studerats för att förstå hur förväntningar kommuniceras och laddas med mening. Detta gjordes genom att ord och benämningar som ledare, föräldrar och klubbansvariga använde i sina möten med de aktiva undersöktes. Analysen ledde fram till konstaterandet att det fanns låga förväntningar kring att flickorna fortsatte vara aktiva och att de skulle prestera som fotbollsspelare. Paradoxen blir att enbart de flickor som utmanar de låga förväntningarna från dem kan bli fotbollsspelare, medan det stora flertalet förblir tjejer som spelar fotboll.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 6 2015


Om författarna

JESPER FUNDBERG är fil. dr i etnologi och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans forskningsinriktning är genus- och mångfaldsaspekter på idrott.

LARS LAGERGREN är docent i Kultur och samhälle och lektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Forskningsintressen är vuxnas styrning och organisering av ungdomars idrott och fritid.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.