Fotbollen från Mielke till Merkel – ny avhandling om identifikationsprocesser i östra Tyskland

Joakim Glaser…

Joakim Glaser disputerar på avhandlingen Fotboll från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland den 25 september kl. 13:15-15:00 i sal D 138, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö högskola. (Erich Mielke var chef för den östtyska säkerhetspolisen Stasi 1957-1989; Angela Merkel är förbundskansler i Tyskland sedan 2005.) Opponent är Christer Ericsson, prof. em., Örebro universitet.

Fotbollen och supporterkulturen har inte alls spelat samma politiska roll som kyrkan och frihetsrörelsen Neues Forum, menar Joakim Glaser i sin avhandling. För att förstå östtyska attityder under DDR och efter Tysklands återförening har han studerat hur supportrar identifierar sig med klubbarna.

– Det är ingen renodlad studie av fotbollskultur utan snarare använder jag klubbarna för att förstå attityder i östra Tyskland i en tid av stora historiska, politiska och sociala förändringar, säger Joakim Glaser. På detta sätt hoppas jag kasta nytt ljus över DDR-tiden och inte minst erfarenheten av den tyska återföreningen ur ett östtyskt perspektiv.

… och hans avhandling

Fotbollen är den i särklass största idrotten i Tyskland, ja mycket större än i Sverige, enligt Glaser. Den var också väldigt stor under DDR-tiden med flera framgångsrika lag.

Glasers ambition är att sätta in supporterkulturen i dess historiska och sociala sammanhang.   Avhandlingen bygger på ett 20-tal intervjuer med framförallt supportrar från olika klubbar men också på observationer från och kring ett antal matcher och fotbollsarenor.

Vilka är då de viktigaste resultaten?

– Supporterkulturen i DDR kännetecknades till en början av en viss frihet men uppfattades senare som ett tilltagande problem av statsmakterna, säger Joakim Glaser.

Av supportrarnas berättelser framgår också att åskådare framförde missnöje med situationen i DDR på matcherna. Supporterkulturen i DDR har av vissa forskare tolkats som ett forum för politiska protester, skriver Glaser.
– Men, och detta är viktigt, fotbollen och supporterkulturen har inte alls spelat samma politiska roll som den evangeliska kyrkan och frihetsrörelsen Neues Forum.

Avhandlingen visar även att fotbollsklubbarna i östra Tyskland förlorade sportsligt och inte minst ekonomiskt på Tysklands återförening. Sammanslagningen av de två tyska fotbollsförbunden resulterade i att de före detta DDR-klubbarna och deras supportrar förlorade i position, pengar och status.
– De bästa spelarna från öst köptes upp av västtyska klubbar, säger Joakim Glaser. Att klubbarna förlorade på sammanslagningen gjorde att nation och makt blev viktiga inslag för supportrarnas identitetsskapande.

Joakim Glaser pekar även i sin avhandling på hur identifikationen med östra Tyskland i vissa situationer vuxit sig starkare efter murens fall. Det ojämlika maktförhållandet inom fotbollen mellan östra och västra Tyskland och västtyska fördomar om östtyska fotbollssupportrar gör att vissa identifierar sig mer med östra Tyskland i vissa situationer efter 1990.
– Men, attityderna i stort är att återföreningen är bra. Det är ingen som talar om att de vill ha DDR tillbaka utan alla vill leva i ett öppet och fritt samhälle.

Vem ska läsa avhandlingen?

– Jag vill att människor som intresserar sig för tysk efterkrigshistoria, identitetsskapande processer, modern historia och självklart fotboll ska läsa avhandlingen.

Helena Smitt, Malmö högskola


FOTNOT: Fotboll från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland är utgiven av Arx Förlag, och kommer att recenseras i detta forum i sinom tid.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.