Påminnelse: Forskarstafett om idrott, jämställdet och genus på GIH den 8 mars

8-mars
Tid: 8 mar kl 09:30 – 16:00, 2013
Plats: Lärosal 1506, Gymnastik- och idrottshögskolan


Svenska universitet och högskolor anordnar varje år genusmaraton som består av en serie seminarier där forskarna diskuterar olika genusfrågor ur olika perspektiv.

Fredagen den 8 mars är den internationella kvinnodagen och för första gången anordnar GIH en forskarstafett där lärare, forskare och doktorander populärvetenskapligt diskuterar idrott ur ett genusperspektiv. Stafetten börjar klockan 09.30 och avslutas med en paneldebatt mellan 15.20 och 16.00.

Fri entré

Det är gratis inträde till genusstafetten och man behöver inte anmäla sig.

Kontakt

För frågor om forskarstafetten kan du kontakta Camilla Norrbin.

Program

(Programmet finns också som flyer i denna pdf-fil, som för övrigt bjuder på en intressant och i sammanhanget ovanlig hierarkisering av de medverkande forskarna.)

09.30 Suzanne Lundvall: Pionjärerna och ”The Her Story” – ett 200-årsperspektiv och några framtida utmaningar

09.50 Eva Olofsson: Jämställdhet, kön och idrott. Vet vi mer i dag än för 30 år sedan?

10.10 Håkan Larsson: Tävlingsidrottens regler är helt i sin genusordning. Om hur idrottens behov av jämställdhetsinsatser uppstår

10.30 Paus

10.50 Karin Henriksson Larsén: Vad är kön? Vad är genus?

11.10 Matthis Kempe-Bergman: Skepticism, mångfald och könsförvirring. Analyser av hur manliga idrottsledare relaterar till jämställd idrott

11.30 Eva Linghede: ”Jag är en normal kille liksom” – att ”göras” och ”göra sig” till kille inom ridsporten

11.50 Olof Unogård: Fotbollskillar och sociala tjejer – om föräldrars konstruerande av kön

12.10 Lunch

13.00 Helena Tolvhed: Idrott och frigörelse i rösträttens kölvatten: den kvinnliga friidrottens genombrott och tillbakagång på 1920- och 1930-talen

13.20 Pia Lundqvist Wanneberg: Sexualiseringen av idrott i media från 1960-talet till idag

13.40 Jenny Svender: Så gör(s) idrottande flickor. Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten

14.00 Karin S. Lindelöf: Tjej eller dam? Kulturella perspektiv på motionslopp för kvinnor

14.20 Paus

14.40 John S. Hellström: Naturbarnet Carolina Klüft

15.00 Karin Redelius: Svensk idrott – nu är det väl jämställt!?

15.20-16.00 Paneldebatt kring idrott, jämställdhet och genus

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.