Forskarprofil | Thomas Persson, Malmö universitet


Befattning

  • Fil Dr, etniska relationer; docent och biträdande professor i sport management

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, 205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Sport governance, good governance
  • CSR i, med och genom idrott
  • Sponsorering
  • Socialt kapital/nätverk
  • Socialt entreprenörskap och sociala innovationer.

Pågående projekt

  • I väntans tider

Publikationer

Ahonen, A. & Persson, H.T.R. (2019) ’Social entrepreneurship and corporate social responsibility in team sport clubs: two cases from Sweden and Finland’, In Ratten, V. (Ed.) Sport Entrepreneurship and Public Policy: Building a New Approach to Policy-making for Sport. Cham: Springer, 7-21.
Persson, H.T.R. (2019) ’CSR eller idrottens samhällsansvar – för såväl stora som mindre organisationer’, i Bäckström, Å., Book, K., Carlsson, B., Fahlström, P.G. (red.) Sport management, del 2 – Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
FAB-MOVE (2019) Sharpen your social business idea! https://fabmove.eu/survey/ [04 Mars-2020] (Pedagogiskt verktyg för sociala entreprenörer, utvecklat av FAB-MOVE-konsortiet)
Biggeri, M., Testi, E., Bellucci, M., During, R. & Persson, H.T.R. (Eds). (2018) Social Entrepreneurship and Social Innovation: Ecosystems for Inclusion in Europe. London: Routledge.
Wagner, U., Persson, H.T.R. & Overbye, M. (2017) ‘Regional merger sport clubs as facilitators for business creation and social networking’. Sport, Business and Management: An International Journal, 7(4): 426-443
Persson, H.T.R. & Lagergren, L. (2017) ‘Mapping Leisure and Life Through the Ages in Sweden’. In Modi, I. & Kamphorst, T.J. (Ed.), Mapping Leisure and Life Through the Ages: Studies from Europe, Jaipur and New Delhi: Rawat Publications.
Persson, H.T.R. (2014) ‘Idrottens CSR – Om att uppnå trovärdighet genom transparens och en snurra.’ Forum for Idraet, 30(1): 65-79. [CSR in Sport – To reach credibility through transparency with the help of a peg-top].
Persson, H. T. R. (2013) ”Scandinavia” i O’Boyle, I. Och Bradbury, T. (Red.) Sport Governance – International Case Studies. London: Routledge.
Persson, H. T. R. (2013, med Numerator, D. och Baglioni, S) “The dark sides of sport governance” i Hassan, D. och Lusted, J. (Red.) Managing Sport – Social and cultural perspectives. London: Routledge.
Persson, H. T. R. (2011) “Good governance and the Danish Football Association: between international and domestic sport governance” International Journal of Sport Policy and Politics;3, 373–384, Taylor & Francis, ISSN 1940-6940, DOI [länk],
Carlsson, Bo, Norberg, Johan, Persson, H.T.R. (2011) “The governance of sport from a Scandinavian perspective” International Journal of Sport Policy and Politics;3, 305-9, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],
Groeneveld, Margaret, Houlihan, Barrie, Ohl, Fabien (red./ed.) | Persson, H. T. R. (2010) Danish Sport Governance : Tradition in Transition. Routledge, s 63-84, ISBN 9780415876094,
Persson, H. T. R., Numerato, Dino (2009) “To Govern or to Dispute? Remarks on the Social Nature of Dispute Resolutions in Czech and Danish Sports Associations” Entertainment and Sports Law Journal;2, vol. 7, 1-14, Warwick.ac.uk, ISSN 1748-944X, URL [länk],
Persson, H. T. R. (2008) “Social Capital and Social Responsibility in Denmark: More than Gaining Public Trust” International Review for the Sociology of Sport;43, vol. 35, 35-51, Sage, URI [länk], DOI [länk],

På idrottsforum.org

Socialt ansvar och socialt kapital: Idrottens nya utmaningar (artikel 071212)
Det sociala ledarskapet Johan von Essen & Martin Börjeson Stockholm: RiksidrottsFörbundet 2007 (recension 080319)
Idrettens dilemmaer: Rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering» Andreas Hompland (red) Olso: Akilles (recension 081015)
Sport and Social Capital Matthew Nicholson & Russell Hoye (red) Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 2008 (recension 091007)

Uppdaterad 2020-11-03

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.