Forskarprofil | Suzanne Lundvall, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm


Befattning

  • Docent i pedagogik, Universitetslektor

Adress

  • Gymnastik- och drottshögskolan GIH, Box 5626, 114, 86 Stockholm
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Pedagogik med inriktning mot idrott och estetiska lärprocesser

Pågående projekt

  • Kropp, idrott och kön i det mångkulturella samhället

Publikationer i urval

Lundvall, S. (2005) Ungdomar från etniska minoritetsgrupper och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. (pedagogisk rapport under publicering).
Lundvall,S. (2004) ”Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt” i Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H & Redelius, K. Stockholm: HLS förlag., s. 19-43
Lundvall, S. & Meckbach, J. (2004) “The School Project 2001 – A Study of Teachers in Physical Education” in What´s going on in the gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education, eds. Jørgensen, P., Vogensen, N. Odense: Physical Education Leisure and Sport Institute of Sports Science & Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark.pp.104-113.
Lundvall, S., Meckbach,J. (2003) Ett ämne i rörelse – gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944-1992. (diss.) Stockholm: HLS-förlag.
Meckbach,J., Söderström (Lundvall), S. (2002) ”Estetik och kroppsrörelse” i Pedagogiska perspektiv på idrott (red) Engström, L-M, Redelius, K. Stockholm: HLS.s.258-268.

På idrottsforum.org

Idrætspædagogisk årbog 2003 Kurt Lüders & Niels Vogensen (red) Århus: Klim 2003 (recension 040620)
Exercise and Young People: Issues, Implications and InitiativesLorraine Cale & Jo Harris London: Palgrave Macmillan 2005 (recension 050606)
Idrætspædagogisk Årbog 2004/05 Kurt Lüders & Niels Vogensen (red) Slagelse: Forlaget Bavnebanke 2005 (recension 060517)
“It’s really about understanding human beings…”: Exploring PE teachers’ perception of working in multicultural schools (artikel 060517)
Idræt, oplevelse og identitet Jørgen Hinsby Slagelse: Bavnebanke 2006(recension 070328)
Physical Activity Interventions in Children and Adolescents Dianne S. Ward, Ruth P. Saunders & Russell R. Pate Champaign, IL: Human Kinetics 2007(recension 081126)
Flickor och pojkar i idrottens läromedel: Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen Karin Grahn Göteborg: Göteborgs universitet 2008 (recension 090606)
Women and Exercise: The Body, Health and Consumerism Eileen Kennedy & Pirkko Markula (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (recension 111214)
Young People, Physical Activity and the Everyday Jan Wright & Doune Macdonald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (recension 120418)
Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv Gerd von der Lippe & Hans K. Hognestad (red) Oslo: Novus forlag 2014 (recension 150508)
Health and Elite Sport: Is High Performance Sport a Healthy Pursuit? Joseph Baker, Parissa Safai & Jessica Fraser-Thomas (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (recension 160407)
“I have a pacemaker and hip replacement, but I’m up and running”: Rural Norwegian men’s meanings related to health. body and physical activity Stein Egil Kolderup Hervik Oslo: Norges idrettshøgskole 2017 (recension 180315)
Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object (artikel, med Marie Graffman-Sahlberg & Gunilla Brun Sundblad, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum 191118)
Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv Heléne Bergentoft Göteborg: Göteborgs universitet 2019 (recension 200409)
The distinct role of physical education in the context of Agenda 2030 and sustainable development goals: An explorative review and suggestions for future work | A summary (feature, with Andreas Fröberg, 211220)
Fröberg, Andreas, Suzanne Lundvall & Petter Wiklander A new research project explores the contribution of physical education and health to the sustainable development agenda: the POSSIBILITY project (220913)

Publicerad 2015-05-08 | Uppdaterad 2022-09-13

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.