Forskarprofil | Stefan Wagnsson, Karlstads universitet


stefan-wagnsson

Befattning

 • FD i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap

Adress

 • Idrottsvetenskap, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Barn- och ungdomsidrott, med speciellt fokus på idrottens betydelse för ungas psykosociala utveckling

Pågående projekt

 • Barns och ungas hälsoutveckling kopplat till inomhusmiljö och livsstilar (http://www.dbhstudien.se.)
 • Idrottsverksamhet för unga inom skola, fritidshem och föreningsliv, sett ur ett jämförande idrottsdidaktiskt perspektiv
 • Idrottens hälsofrämjande effekter
 • Idrott, upplevd kompetens och självkänsla: Analyser av förändring och mediering över tid i tre longitudinella databaser
 • Motivationsklimat och ungas idrottande

Publikationer i urval

 • Wagnsson, S. & Patriksson, G. (2005). Föräldrarnas engagemang i barnens idrottsföreningar – myt eller verklighet? Svensk Idrottsforskning 2005;14(2):44-8
 • Wagnsson, S., Hammar, S., Hofstedt, M., Gillgren, K. & Örnstedt, H. (2006). SMARTIS-den rätta vägen till ökad rörelse? Delrapport/Utvärdering år 1. Karlstads universitet: Avdelningen för hälsa och miljö. Idrottsvetenskap.
 • Wagnsson, S. & Patriksson, G. (2007). Specialisering i barn- och ungdomsidrotten. Svensk idrottsforskning, 16 (1): 6-9.
 • Wagnsson, S. (2009) Föreningsidrott som socialisationsmiljö: En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Ak avh. Karlstad University Studies 2009:53
 • Wagnsson, S. (2009). Föreningsidrott som socialisationsmiljö. En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstad University Studies, 2009:3.
 • Wagnsson, S. (2010). Idrotten som socialisationsmiljö – en resurs med potential för mer. Svensk idrottsforskning, 19 (2), s.26-29.
 • Wagnsson, S., Löfdahl, A., & Segerblom, L. (2012). ”Vi går till skogen”. En kartläggning av den planerade grovmotoriska träningen i förskolan. Kapet. Karlstads universitets Pedagogiska Tidsskrift., 8(1), s. 67-89
 • Wagnsson, S., Augustsson, C., & Patriksson, G. (2013). Associations between sport involvement and youth psychosocial development in Sweden: a longitudinal study.  Journal of Sport for Development,1 (1), s.37-47.
 • Gustafsson, H., Skoog, T., Podlog, L., Lundqvist, C., & Wagnsson, S. (2013). Hope and Athlete Burnout: Stress and Affect as Mediators. Psychology of Sport & Exercise, 5 (14).s. 640-649.

På idrottsforum.org


Publicerad 2013-09-26 | Uppdaterad 2022-02-08

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.