More
  Home Tags Karlstads universitet

  Tag: Karlstads universitet

  Forskarprofil | Stefan Wagnsson, Karlstads universitet

  Befattning FD i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Idrottsvetenskap, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad E-mail Forskningsinriktning Barn- och ungdomsidrott, med speciellt fokus på idrottens betydelse för ungas psykosociala utveckling Pågående projekt Barns och ungas hälsoutveckling kopplat till inomhusmiljö och livsstilar (http://www.dbhstudien.se.) Idrottsverksamhet för unga inom skola, fritidshem och föreningsliv, sett ur ett jämförande idrottsdidaktiskt perspektiv Idrottens hälsofrämjande effekter Idrott, upplevd kompetens och självkänsla: Analyser av förändring och mediering över tid...

  Forskarprofil | Klas Sandell, Karlstads universitet

  Klas Sandell är professor i kulturgeografi vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstad universitet, och en ledande auktoritet inom friluftsforskningen i Sverige och internationellt.

  Forskarprofil | Henrik Gustafsson, Karlstads universitet

  Befattning Universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet 651 88 Karlstad E-mail Forskningsinriktning Prestation, stress och återhämtning i ett psykofysiologiskt perspektiv. Pågående projekt  Motivation, prestation och välmående hos elit- och tävlingsidrottare. Publikationer Gustafsson, H., Hassmén, P., & Hassmén, N. (in press). Are athletes burning out with passion? European Journal of Sport Science. Gustafsson, H., Hassmén, P., & Podlog, L. (in press). Exploring the relationship between hope and burnout in athletes. Journal...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial