Arbetar du med frågor som rör inkludering, integration och nytänkande inom/genom idrotten?

Ett gott råd!

Boka in den 6 september i din kalender! I samband med att The European Sport Management Conference hålls på Malmö Live erbjuds den dagen ett särskilt eftermiddagsprogram (kl. 13-17) för verksamma inom idrotten och dess organisationer på följande aktuella tema:

Rethinking ”sport for all”: Inclusion and integration(?)

Under en halvdag kommer detta tema att belysas av olika aktörer. Ni kommer att få ta del av goda exempel och utmaningar. Föreläsarna representerar kommun, förbund, storklubb, liten klubb, nya organisations-former och forskarvärlden. Exempelvis lyfts följande:

    • Fritidsförvaltningen i Malmö arbetar tillsammans med andra aktörer med att tänka utanför boxen när nya idrotts- och fritidsanläggningar utvecklas för att locka fler i en segregerad stad. Utmaningarna är många både vad gäller olika målsättningar och dagens bidragssystem.
    • Malmö FF satsar inte bara på elitfotboll utan arbetar med en rad olika sociala projekt, däribland med fokus på utbildning.
    • Cityidrott ger ungdomar ansvar att leda aktiviteter för yngre barn och ungdomar med goda effekter och erbjuder prova-på-aktiviteter till låga kostnader.
    • Helamalmö som är sprungen ur idrotten och det traditionella föreningslivet, men som idag även arbetar inom andra områden så som kultur, utbildning, trygghets- och säkerhetsfrågor etc.
    • Forskare i idrottsvetenskap håller ihop sessionen och lyfter frågor rörande bl a socialt entreprenörskap och genusfrågor inom idrotten.

Första delen hålls på engelska med möjlighet att diskutera med och få input från utländska aktörer och andra delen utgörs av en målinriktad workshop på svenska utifrån bl a Strategi 2025.

På förmiddagen kan du t ex ta del av följande workshop:

Play the Game Special Workshop: Good governance and tools for change in sport

Även andra delar av konferensen kan säkert vara av intresse för dig: https://easm2018.com

För mer information om konferensen och priser maila: easm2018@mau.se

För mer information angående hur du som verksam inom föreningsidrotten kan anmäla dig till eftermiddagsseminariet: johanna.ingvaldson@skaneidrotten.se

VÄLKOMNA!

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, i samarbete med Skåneidrotten
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.