Sportfilm och patriotism i Putins tjänst

uk-flagIn English

Markus Alexandersson
Journalist och historiker


I Ryssland används historia i hög utsträckning för att skapa en starkare rysk identitet i linje med Vladimir Putins politiska idéer. Segern i andra världskriget är det tydligaste exemplet och används brett och intensivt för att framställa Ryssland som det land som räddade världen från fascismen, inte minst genom påkostade filmer. Under de senaste åren har även sport blivit ett betydelsefullt område för Putinregimen för att skapa stolthet och befästa en bild av ett stolt förflutet. Alla större ryska filmproduktioner är beroende av stöd från staten och den statliga filmpolitiken utgår från att enbart stödja filmer som kan bidra med nationalistiska och patriotiska känslor. I den här artikeln spåras utvecklingen med en tillbakablick på olika traditioner inom sportfilm och idéer om hur man har försökt skapa känslor genom sport. En närmare titt på tre filmer producerade mellan 2013 och 2018, vilka alla blev stora framgångar, bidrar till en bra bild av hur sport spelar en betydelsefull roll i skapandet av patriotism och stöd för Vladimir Putin.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


MARKUS ALEXANDERSSON har en bakgrund som sportjournalist, bland annat som frilansande reporter för Aftonbladet. Han har en fil kand i historia från Lunds universitet och ett intresse för historiebruk och idrottens funktioner för skapande och upprätthållande av identiteter.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.