Forskarprofil | Åsa Bäckström, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • Fil dr och högskolelektor i idrottsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

  • Ungdomskultur, idrottskultur, pedagogik

Pågående projekt

  • Estetiska lärprocesser – kunskap, kropp och skateboardkultur (Vetenskapsrådet)

Publikationer

  • Bäckström, Å. (2012). Knowing and teaching kinaesthetic experience in skateboarding: An example of sensory emplacement. Sport, Education and Society.
  • Fors, V., Bäckström, Å. & Pink, S. (2012). Multisensory emplaced learning: Resituating situated learning in a moving world. Mind, Culture and Activity.
  • Bäckström, Å. (2011). Sinnligt kunnande och lärande: Balans och proprioception ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. In: Helena Tolvhed & David Cardell (Ed.), Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur (pp. 193-210). Malmö: idrottsforum.org.
  • Bäckström, Å. (2011). Utmanande och ungdomligt i konsumtionssamhället. In: Klas Sandell, Johan Arnegård, Erik Backman (Ed.), Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (pp. 37-61). Lund: Studentlitteratur.
  • Bäckström, Åsa  (2005) Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet. Stockholm: HLS Förlag. Diss. Klicka för gratis nedladdning.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-10-26

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message