Forskarprofil | Helle Winther, Københavns Universitet

helle-winther-profilbild


Befattning

  • PhD, Lektor

Adress

  • Institut for Idræt og Ernæring, Afdeling for Humaniora og Samfundsvidenskab, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, DK-2200 København N
  • Tel: (0045) 35320806
  • hwinther@ifi.ku.dk

Forskningsinriktning

  • Kropssprog, ekspressivitet og kommunikation;
  • bevægelsens og kroppens forbindelse med menneskets emotionelle dynamik og identitetsprocesser;
  • kropspsykologi og kropslæsning;
  • dans, gruppedynamik og undervisning

Pågående projekt

  • Mod en dybere forståelse af kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i den internationale danseterapiform Dansergia

Publikationer

Winther, H. (2012) Nakedness, Hunger, Hooks and Hearts Embodied Memories and Movement psychological Processes in Dance therapy and Movement Pedagogy in  S. C. Koch; T. Fuchs, & C. Müller, C. Body Memory, Metaphor and Movement. Amsterdam: John Benjamins. Publishing company..353-369.
Winther, H. (2012). (Ed.). Kroppens sprog i professionel praksis. Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation. Værløse. Billesø og Baltzer.183 p.
Winther, H. (2012). Det professionspersonlige. Om kroppen som klangbund i professionel kommunikation. i H. Winther Kroppens sprog i professionel praksis Værløse. Billesø og Baltzer. 74-89
Winther, H. (2012). Kroppen som læremester. Træningsguide til kommunikationslæsning, lederskab og personlig udvikling i professionel praksis i H. Winther Kroppens sprog i professionel praksis Værløse. Billesø og Baltzer. 165-184
Hejselbæk Jensen L. & Winther, H. Fra overlevelse til nærværende lederskab i H. Winther Kroppens sprog i professionel praksis Værløse. Billesø og Baltzer.153-165.
Winther, H. & Koch, S. (2011) Vom Krokodil zur Frau – die Multidimensionalität von Bewegung im tanztherapeutischen Prozess der Dansergia in Zeitschrift für Tanztherapie, 1/ 2011
Winther, H. (2011). Praksisfortællinger in S. Glasdam, Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område – indblik i videnskabelige metoder.  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København.
Winther, H. (2011) Den personlige professionalitet er i din krop – om bevægelses psykologi i L. Emmerik Damgaard Knudsen & M. Schmidt. Kroppen i læringsrum Unge pædagoger.
Winther, H. (2011). Choreographing From Within. Developing the Habit of Inquiry as an Artist. by Green, F. Dians (2010). Human Kinetics.USA. Scientific book review. www.idottsforum.org.
Winther, H. D. (2010). The mothers: Life and death in dance therapeutic processes in Dansergia. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 5(2), 171-184.
Winther, H. D. (2010). Tæt på kroppen: Inspiration til gymnasiet? Praktikerforskning, narrative forskningsmetoder og performativ social science. GISP, (144), 23-27.
Winther, H. D. (2010). Tættere på kroppen: Ph.d. afhandling om bevægelsespsykologi og sammenhængen mellem krop og følelser og udvikling. Grundmotorik, 6(1), 60-62.
Winther, H. (2011) The embodied professional Body language and Movement as development potentials in leadership and teaching in B. Meekums. British Journal of Guidance and Counselling. Special volume/book.
Winther, H. D. (2009). At give kroppen en chance i det senmoderne samfund: danseterapi og bevægelsespsykologi. Terpsichore – tidsskriftet for moderne dans, 15(Forår), 62-64.
Winther, H. D. (2009). Bevægelsespsykologi: Kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i danseterapiformen Dansergia Institut for Idræt, Københavns Universitet. Phd afhandling.( 267 s.)
Engel, L., & Winther, H. D. (2009). Tæt på kroppen i nutidens og fremtidens idrætsforskning. I Poulsen, A. L., Trangbæk, E., Jørgensen, K., & Nordsborg, N. (red.), Forskning i Bevægelse: Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv (s. 332-345). København: Museum Tusculanum.
Winther, H. D. (2009). Välkommen dansantologi: Anmeldelse af: Sherry B. Shapiro (red.): Dance in a World of Change: Reflections on Globalization and Cultural Difference. (314 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2008 (ISBN 978-0-7360-6943-4). idrottsforum.org, 1-2.
Winther, H. D. (2008). Body contact and body language: moments of personal development and social and cultural learning processes in movement psychology and education. Forum Qualitative Sozialforschung, 9(2), Art. 63.
Winther, H. D. (2008). Danse- & bevægelsesterapi: med fokus på danseterapiformen Dansergia. Terpsichore – tidsskriftet for moderne dans, 14(Forår), 43-47.
Winther, H. D. (2008). Danseterapeutiske spor: fra rituel dans til globale netværk og postmoderne udfordringer. I Vestergård Madsen, B., Mortensen, M., Storm, R., Poulsen, A. L., & Wøllekær, J. (red.), Krydspres: sport, medier og udøvere (s. 109-122). Syddansk Universitetsforlag.
Winther, H. D. (2008). Danshistorien och dess aktörer: Anmeldelse af: Gayle Kassing: History of Dance: an interactive arts approach (309 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2007 (ISBN: 9780736060356). idrottsforum.org.
Winther, H. D., Svendler Nielsen, C., & Engel, L. (2008). Ellevilde: unge underviser unge på Dansens Dag. idrottsforum.org.
Winther, H. D., Svendler Nielsen, C., & Engel, L. (2008). Folk ka’ slet ik’ stå stille: unge underviser unge – Dansens Dag på Institut for Idræt. GISP, (135), 27-29.
Winther, H. D., & Stelter, R. (2008). Gypsy or hedgehog? Movement, energy and change in dance therapeutic processes in Dansergia. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 3(1), 45-56.
Winther, H. D. (2008). Kropsbasis: bevægelsesundervisningens fællesfaglige og flerdimensionelle fundament. I Rønholt, H., & Peitersen, B. (red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (2 udg.) (s. 227-241). København: Museum Tusculanum.
Winther, H. D., & Svendler Nielsen, C. (2008). København er på plads, ja…: Unge underviste unge da Institut for Idræt for første gang medvirkede i Dansens Dag (reportage). Universitetsavisen, (7), 17.
Winther, H. D. (2008). The moving researcher: dancing into the flesh of the data. I Qualitative Research Conference Bournemouth 2008: abstract book (s. 53). Centre for Qualitative Research, Bournemouth University.
Winther, H. D., & Svendler Nielsen, C. (2008). Unge underviser unge: om praksisfællesskaber og virkeligshedsnære læreprocesser. I Ravn, S., & Svendler Nielsen, C. (red.), Dans og Ungdomskultur (s. 15-29). (Tidsskrift for dans i uddannelse; 2). Dans i Uddannelse.
Winther, H. D. (2007). Bevægelsespsykologi: kropssprog og udvikling i det professionspersonlige rum. I Herskind, M. (red.), Kropslighed og læring i daginstitutioner (s. 137-160). Værløse: Billesø.
Winther, H. D. (2007). Bevægelsespsykologi – i bevægelsespædagogiske, professionspersonlige og danseterapeutiske rum. I Bredahl, T. G., & Svendler Nielsen, C. (red.), Sundhed i bevægelse: udfordringer til et begreb (s. 32-50). København: Frydenlund.
Winther, H. D. (2007). Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser. idrottsforum.org.
Eichberg, H., Engel, L., & Winther, H. D. (2007). Close to the Body: Danish sports science in focus : introduction. idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2007). Dans i spänningsfältet mellan konst och utbildning: Anmeldelse af: Brenda Pugh McCutchen: Teaching Dance as Art in Education (543 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2007). Dans som pedagogisk metod: Anmeldelse af: Marty Sprague, Helene Scheff & Susan McGreevy-Nichols: Dance about Anything (208 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2007). Från icebreakers för barn til amerikansk square dance: Anmeldelse af: John Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer: Rhythmic Activities and Dance (251 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2007). Guide til gymnasiet: Performance. GISP, (129), 24-28.
Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. D. (red.) (2006). Bevægelsens Poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse København: Museum Tusculanum.
Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. D. (2006). Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse. I Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. (red.), Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse (s. 7-18). København: Museum Tusculanum.
Winther, H. D. (2006). Data from the lived body – or how to explore the psychology of movements through the international dance therapy form Dansergia. I Koch, S. C., & Bräuninger, I. (red.), 2nd International Research Colloquium in Dance/Movement Therapy 2006: Abstract volume (s. 32-33). Berufsverband der TanztherapeutInnen Deutschlands, BTD e.V. in cooperation with the Gesellschaft für Tanzforschung (GTF).
Winther, H. D. (2006). From crocodile to woman – the multidimensionality and energy dynamic of movement seen in light of the dance therapy form Dansergia. I Koch, S. C., & Bräuninger, I. (red.), Advances in dance/movement therapy: Theoretical perspectives and empirical findings (s. 154-165). Berlin: Logos Verlag Berlin.
Winther, H. D. (2006). Konståkning, kön och mening: Anmeldelse af: Ellyn Kestnbaum / Culture on ice: figure skating and cultural meaning (368 s.) Middleton, CT: Wesleyan University Press, 2003 (ISBN 081956642X). idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2006). Om dans och människor med vanliga och ovanliga kroppar: anmeldelse af: Karen A. Kaufmanns Inclusive creative movement and dance. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006 (ISBN: 0736048634). idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2006). Sigøjner i en skal: om danseterapi og bevægelsespsykologi. I Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. (red.), Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse (s. 127-149). København: Museum Tusculanum.
Winther, H. D. (2005). The gypsy in the shell – steps into a movement psychology. I Björnsdóttir, I. (red.), Dance heritage: Crossing academia and physicality: Proceedings, 7th NOFOD Conference, Reykjavik April 15-18 2004 (s. 214-220). Reykjavik: Nordic Forum for Dance Research.
Engel, L.,& Winther, H. D. (2004). Anmeldelse af: Noel Dyck & Eduardo P. Archetti (Eds.): Sport, dance and embodied identities. Oxford: Berg, 2003. idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2004). Body language and expressive energy based on the international dance therapy form Dansergia. I Bräuninger, I., & Koch, S. (red.), 1st International Research Colloquium in Dance / Movement Therapy 13.-14. February 2004: Stephansstift, Hannover, Germany. Proceeding the 10th annual BTD membership assembly (s. 11). Lüneburg: Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschlands e.V..
Winther, H. D. (2004). Body language and expressive energy based on the international dance therapy form Dansergia. Arts in Psychotherapy, (3), 198.
Winther, H. D. (2004). Kropskontakt: i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg. idrottsforum.org, 1-9.
Winther, H. D. (2004). Labans bevægelseslære: et kreativt koreografisk kompas. I Koreografi (s. 10-14). (DGI gymnastikuddannelse). Vejle: DGI.
Winther, H. D. (2003). At bevæge sig er at leve: om bevægelseskommunikation og den borghällske praksis. I Svensson, L. I., Astrup, P., & Kristensen, M. (red.), Forrykt pædagogik – hvor er meningen?: Om undervisning der sætter spor (s. 21-35). Odense: Institut for Solskin.
Winther, H. D. (2003). Er sporten en forførende skønhed?: Anmeldelse af antologien ‘Sportens forførende skønhed’ redigeret af Verner Møller og Jørgen Povlsen. idrottsforum.org.
Winther, H. D. (2003). Towards a deeper understanding of the language of the body and the psychology of movements based on the international dance therapy form Dansergia. I Stelter, R. (red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003 (s. 1-4). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2003). Towards a deeper understanding of the language of the body and the psychology of the movements based on the international dance therapy form. I Stelter, R. (red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003 (s. 186). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2003). Workshop 9: Body language and non-verbal communication. I Stelter, R. (red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003 (s. 185-186). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2002). At danse sig selv: livskunst og livsstyrke i det moderne samfund. I Lüders, K. (red.), Idrætspædagogisk årbog 2002: teori om praksis (s. 121-131). Århus: Klim.
Winther, H. D. (2002). At rejse på de syv have: Om udfordringen ved at undervise i ekspressive, kropslige og æstetiske læreprocesser. Idræt. Tidsskrift for Idræt, 67(1), 11-13.
Winther, H. D. (2002). The dance of life: Experienced through the international dance form Dansergia. I Dietrich, K. (red.), Socialisation and the social change in movement culture and sport (s. 86-99). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2002). Udvidelsen, spejlet og krystalkuglen: om dansens kalejdoskopiske potentiale. I Bech, C., Fuglsang, P., & Terp, L. (red.), Årsskrift 2002 (s. 55-59). Viborg: Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg.
Winther, H. D. (2001). Alle kan danse: improvisation og ekspressivitet. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 135-154). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D., Engel, L., Nørgaard, M., & Herskind, M. (2001). Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2001). Koreografi og æstetik. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 172-185). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Nørgaard, M., Winther, H. D., & Herskind, M. (2001). Kunsten at undervise. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 31-47). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2001). Kvalitativ bevægelse. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 124-134). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2001). Latteren og den varme glød: om glæden ved at undervise. I Slot, M. F., Andersen, N. S., Viskum, U., & Woldby, T. (red.), Årsskrift 2001 (s. 38-41). Skårup: Skårup Seminarium.
Winther, H. D. (2001). Legen i dansen og dansen i legen: samarbejde i bevægelse – forstyrrelsens, forankringens og forandringens rum. Idræt. Tidsskrift for Idræt, (3), 4-5.
Winther, H. D., & Engel, L. (2001). Rytmisk grundtræning: basale bevægelsesprincipper. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 77-89). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2001). Til glæden: om legens universelle sprog. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 186-199). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2000). At møde verden gennem kroppens internationale sprog. Unge Pædagoger, (6), 34-39.
Winther, H. D. (2000). Bevægelse & kommunikation i det rytmisk ekspressive fagfelt. Afspændingdpædagogen, (5), 10-15.
Winther, H. D. (2000). Den ikke-virkelige virkelighed om leg og kommunikation. Idræt. Tidsskrift for Idræt, (1), 18-20.
Nørgaard, M., & Winther, H. D. (2000). Kropsbasis – bevægelsesundervisningens fundament. I Rønholt, H., & Peitersen, B. (red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (1. udg.) (s. 307-317). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2000). Kropsdrama og ekspressiv bevægelse – mellem kunst og pædagogik. I Rønholt, H., & Peitersen, B. (red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (1. udg.) (s. 266-280). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
Winther, H. D. (2000). Mærk verden: med dansens kulturfortællinger som guide. Idræt. Tidsskrift for Idræt, (1), 14-17.

På idrottsforum.org

Sportens forførende skønhed – en antologi om sport og æstetik Verner Møller & Jørgen Povlsen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003(recension 031009)
Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg (artikel 040406)
Dyck, Noel & Eduardo P. Archetti (eds) Sport, Dance and Embodied Identities Oxford: Berg Publishers 2003 (recension [med Lis Engel] 040831)
Culture on Ice: Figure Skating and Cultural Meaning Ellyn KestnbaumMiddleton, CT: Wesleyan University Press 2003 (recension 060118)
Inclusive Creative Movement and Dance Karen A. Kaufmann Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 060830)
Teaching Dance as Art in Education Brenda Pugh McCutchen Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070606)
Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser (artikel 070606)
Dance About Anything Marty Sprague , Helene Scheff & Susan McGreevy-Nichols Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070829)
Rhythmic Activities and Dance John Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070912)
History of Dance: An Interactive Arts Approach Gayle Kassing Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (recension 080123)
Ellevilde – Unge underviser Unge på Dansens Dag (feature [med Charlotte Svendler Nielsen & Lis Engel] 080903)
Dance in a World of Change: Reflections on Globalization and Cultural Difference Sherry B. Shapiro (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2008 (recension 090225)
Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (artikel, med Christina Madsen, 130116)
Choreographing From Within: Developing the Habit of Inquiry as an Artist Diana F. Green Champaign, IL: Human Kinetics 2010 (recension 131010)
Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (artikel, med Vibe Sørensen & Sara Emborg, 140211)
Getting Our Bodies Back: Recovery, Healing and Transformation Through Body-centered Psychotherapy Christine Caldwell Boston: Shambhala 1996 (recension 140307)
Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale (artikel 141118)
Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande Översättning av Marjanna de Jong (artikel 160420)
Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (med Carsten Sandahl 160531)
Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (artkel med Mette Skovhus 190125)
Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps? [When Movement Moves: How can inclusive running activities create positive body experiences and life-changing fellowships for people with serious movement handicaps?] (artikel, med Anne-Merete Kissow & Carsten Sandahl, 191203)
Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab [Dancing on the nursing degree programs? Innovative educational and clinic courses focusing on body language, self-contact, communication and leadership] (artikel, med Susanne Næsgaard Gröntved, 200602)
Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier [The Joy of Movement, Delight in Play, and the Energy of Love Between Children at Risk and Their Parents: When family sports support vitally important attachment processes in refugee families] (artikel, med Louise Gottlob Baumgarten & Maise Johansen, DAN 200616)
Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter [Arts-Based Research Methods: On Creative and Moving Sources for Bachelor and Master Theses, and Research Projects] (artikel, med Mathias Sune Berg, DAN 210531)
Kroppslig læring: Perspektiver og praksiser Tone Pernilla Østern, Øyvind Bjerke, Gunn Engelsrud & Anne Grut Sørum (ed.) Oslo: Universitetsforlaget 2021 (recension 220324)

Publicerad 2013-01-16 | Uppdaterad 2022-03-24

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.