Forskarprofil | Helle Winther, Københavns Universitet

helle-winther-profilbild


Befattning

 • PhD, Lektor

Adress

 • Institut for Idræt og Ernæring, Afdeling for Humaniora og Samfundsvidenskab, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, DK-2200 København N
 • Tel: (0045) 35320806
 • hwinther@ifi.ku.dk

Forskningsinriktning

 • Kropssprog, ekspressivitet og kommunikation;
 • bevægelsens og kroppens forbindelse med menneskets emotionelle dynamik og identitetsprocesser;
 • kropspsykologi og kropslæsning;
 • dans, gruppedynamik og undervisning

Pågående projekt

 • Mod en dybere forståelse af kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i den internationale danseterapiform Dansergia

Publikationer

 • Winther, H. (2012) Nakedness, Hunger, Hooks and Hearts Embodied Memories and Movement psychological Processes in Dance therapy and Movement Pedagogy in  S. C. Koch; T. Fuchs, & C. Müller, C. Body Memory, Metaphor and Movement. Amsterdam: John Benjamins. Publishing company..353-369.
 • Winther, H. (2012). (Ed.). Kroppens sprog i professionel praksis. Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation. Værløse. Billesø og Baltzer.183 p.
 • Winther, H. (2012). Det professionspersonlige. Om kroppen som klangbund i professionel kommunikation. i H. Winther Kroppens sprog i professionel praksis Værløse. Billesø og Baltzer. 74-89
 • Winther, H. (2012). Kroppen som læremester. Træningsguide til kommunikationslæsning, lederskab og personlig udvikling i professionel praksis i H. Winther Kroppens sprog i professionel praksis Værløse. Billesø og Baltzer. 165-184
 • Hejselbæk Jensen L. & Winther, H. Fra overlevelse til nærværende lederskab i H. Winther Kroppens sprog i professionel praksis Værløse. Billesø og Baltzer.153-165.
 • Winther, H. & Koch, S. (2011) Vom Krokodil zur Frau – die Multidimensionalität von Bewegung im tanztherapeutischen Prozess der Dansergia in Zeitschrift für Tanztherapie, 1/ 2011
 • Winther, H. (2011). Praksisfortællinger in S. Glasdam, Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område – indblik i videnskabelige metoder.  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København.
 • Winther, H. (2011) Den personlige professionalitet er i din krop – om bevægelses psykologi i L. Emmerik Damgaard Knudsen & M. Schmidt. Kroppen i læringsrum Unge pædagoger.
 • Winther, H. (2011). Choreographing From Within. Developing the Habit of Inquiry as an Artist. by Green, F. Dians (2010). Human Kinetics.USA. Scientific book review. www.idottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2010). The mothers: Life and death in dance therapeutic processes in Dansergia. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 5(2), 171-184.
 • Winther, H. D. (2010). Tæt på kroppen: Inspiration til gymnasiet? Praktikerforskning, narrative forskningsmetoder og performativ social science. GISP, (144), 23-27.
 • Winther, H. D. (2010). Tættere på kroppen: Ph.d. afhandling om bevægelsespsykologi og sammenhængen mellem krop og følelser og udvikling. Grundmotorik, 6(1), 60-62.
 • Winther, H. (2011) The embodied professional Body language and Movement as development potentials in leadership and teaching in B. Meekums. British Journal of Guidance and Counselling. Special volume/book.
 • Winther, H. D. (2009). At give kroppen en chance i det senmoderne samfund: danseterapi og bevægelsespsykologi. Terpsichore – tidsskriftet for moderne dans, 15(Forår), 62-64.
 • Winther, H. D. (2009). Bevægelsespsykologi: Kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i danseterapiformen Dansergia Institut for Idræt, Københavns Universitet. Phd afhandling.( 267 s.)
 • Engel, L., & Winther, H. D. (2009). Tæt på kroppen i nutidens og fremtidens idrætsforskning. I Poulsen, A. L., Trangbæk, E., Jørgensen, K., & Nordsborg, N. (red.), Forskning i Bevægelse: Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv (s. 332-345). København: Museum Tusculanum.
 • Winther, H. D. (2009). Välkommen dansantologi: Anmeldelse af: Sherry B. Shapiro (red.): Dance in a World of Change: Reflections on Globalization and Cultural Difference. (314 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2008 (ISBN 978-0-7360-6943-4). idrottsforum.org, 1-2.
 • Winther, H. D. (2008). Body contact and body language: moments of personal development and social and cultural learning processes in movement psychology and education. Forum Qualitative Sozialforschung, 9(2), Art. 63.
 • Winther, H. D. (2008). Danse- & bevægelsesterapi: med fokus på danseterapiformen Dansergia. Terpsichore – tidsskriftet for moderne dans, 14(Forår), 43-47.
 • Winther, H. D. (2008). Danseterapeutiske spor: fra rituel dans til globale netværk og postmoderne udfordringer. I Vestergård Madsen, B., Mortensen, M., Storm, R., Poulsen, A. L., & Wøllekær, J. (red.), Krydspres: sport, medier og udøvere (s. 109-122). Syddansk Universitetsforlag.
 • Winther, H. D. (2008). Danshistorien och dess aktörer: Anmeldelse af: Gayle Kassing: History of Dance: an interactive arts approach (309 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2007 (ISBN: 9780736060356). idrottsforum.org.
 • Winther, H. D., Svendler Nielsen, C., & Engel, L. (2008). Ellevilde: unge underviser unge på Dansens Dag. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D., Svendler Nielsen, C., & Engel, L. (2008). Folk ka’ slet ik’ stå stille: unge underviser unge – Dansens Dag på Institut for Idræt. GISP, (135), 27-29.
 • Winther, H. D., & Stelter, R. (2008). Gypsy or hedgehog? Movement, energy and change in dance therapeutic processes in Dansergia. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 3(1), 45-56.
 • Winther, H. D. (2008). Kropsbasis: bevægelsesundervisningens fællesfaglige og flerdimensionelle fundament. I Rønholt, H., & Peitersen, B. (red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (2 udg.) (s. 227-241). København: Museum Tusculanum.
 • Winther, H. D., & Svendler Nielsen, C. (2008). København er på plads, ja…: Unge underviste unge da Institut for Idræt for første gang medvirkede i Dansens Dag (reportage). Universitetsavisen, (7), 17.
 • Winther, H. D. (2008). The moving researcher: dancing into the flesh of the data. I Qualitative Research Conference Bournemouth 2008: abstract book (s. 53). Centre for Qualitative Research, Bournemouth University.
 • Winther, H. D., & Svendler Nielsen, C. (2008). Unge underviser unge: om praksisfællesskaber og virkeligshedsnære læreprocesser. I Ravn, S., & Svendler Nielsen, C. (red.), Dans og Ungdomskultur (s. 15-29). (Tidsskrift for dans i uddannelse; 2). Dans i Uddannelse.
 • Winther, H. D. (2007). Bevægelsespsykologi: kropssprog og udvikling i det professionspersonlige rum. I Herskind, M. (red.), Kropslighed og læring i daginstitutioner (s. 137-160). Værløse: Billesø.
 • Winther, H. D. (2007). Bevægelsespsykologi – i bevægelsespædagogiske, professionspersonlige og danseterapeutiske rum. I Bredahl, T. G., & Svendler Nielsen, C. (red.), Sundhed i bevægelse: udfordringer til et begreb (s. 32-50). København: Frydenlund.
 • Winther, H. D. (2007). Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser. idrottsforum.org.
 • Eichberg, H., Engel, L., & Winther, H. D. (2007). Close to the Body: Danish sports science in focus : introduction. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2007). Dans i spänningsfältet mellan konst och utbildning: Anmeldelse af: Brenda Pugh McCutchen: Teaching Dance as Art in Education (543 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2007). Dans som pedagogisk metod: Anmeldelse af: Marty Sprague, Helene Scheff & Susan McGreevy-Nichols: Dance about Anything (208 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2007). Från icebreakers för barn til amerikansk square dance: Anmeldelse af: John Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer: Rhythmic Activities and Dance (251 s.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2007). Guide til gymnasiet: Performance. GISP, (129), 24-28.
 • Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. D. (red.) (2006). Bevægelsens Poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse København: Museum Tusculanum.
 • Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. D. (2006). Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse. I Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. (red.), Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse (s. 7-18). København: Museum Tusculanum.
 • Winther, H. D. (2006). Data from the lived body – or how to explore the psychology of movements through the international dance therapy form Dansergia. I Koch, S. C., & Bräuninger, I. (red.), 2nd International Research Colloquium in Dance/Movement Therapy 2006: Abstract volume (s. 32-33). Berufsverband der TanztherapeutInnen Deutschlands, BTD e.V. in cooperation with the Gesellschaft für Tanzforschung (GTF).
 • Winther, H. D. (2006). From crocodile to woman – the multidimensionality and energy dynamic of movement seen in light of the dance therapy form Dansergia. I Koch, S. C., & Bräuninger, I. (red.), Advances in dance/movement therapy: Theoretical perspectives and empirical findings (s. 154-165). Berlin: Logos Verlag Berlin.
 • Winther, H. D. (2006). Konståkning, kön och mening: Anmeldelse af: Ellyn Kestnbaum / Culture on ice: figure skating and cultural meaning (368 s.) Middleton, CT: Wesleyan University Press, 2003 (ISBN 081956642X). idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2006). Om dans och människor med vanliga och ovanliga kroppar: anmeldelse af: Karen A. Kaufmanns Inclusive creative movement and dance. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006 (ISBN: 0736048634). idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2006). Sigøjner i en skal: om danseterapi og bevægelsespsykologi. I Engel, L., Rønholt, H., Svendler Nielsen, C., & Winther, H. (red.), Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse (s. 127-149). København: Museum Tusculanum.
 • Winther, H. D. (2005). The gypsy in the shell – steps into a movement psychology. I Björnsdóttir, I. (red.), Dance heritage: Crossing academia and physicality: Proceedings, 7th NOFOD Conference, Reykjavik April 15-18 2004 (s. 214-220). Reykjavik: Nordic Forum for Dance Research.
 • Engel, L.,& Winther, H. D. (2004). Anmeldelse af: Noel Dyck & Eduardo P. Archetti (Eds.): Sport, dance and embodied identities. Oxford: Berg, 2003. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2004). Body language and expressive energy based on the international dance therapy form Dansergia. I Bräuninger, I., & Koch, S. (red.), 1st International Research Colloquium in Dance / Movement Therapy 13.-14. February 2004: Stephansstift, Hannover, Germany. Proceeding the 10th annual BTD membership assembly (s. 11). Lüneburg: Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschlands e.V..
 • Winther, H. D. (2004). Body language and expressive energy based on the international dance therapy form Dansergia. Arts in Psychotherapy, (3), 198.
 • Winther, H. D. (2004). Kropskontakt: i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg. idrottsforum.org, 1-9.
 • Winther, H. D. (2004). Labans bevægelseslære: et kreativt koreografisk kompas. I Koreografi (s. 10-14). (DGI gymnastikuddannelse). Vejle: DGI.
 • Winther, H. D. (2003). At bevæge sig er at leve: om bevægelseskommunikation og den borghällske praksis. I Svensson, L. I., Astrup, P., & Kristensen, M. (red.), Forrykt pædagogik – hvor er meningen?: Om undervisning der sætter spor (s. 21-35). Odense: Institut for Solskin.
 • Winther, H. D. (2003). Er sporten en forførende skønhed?: Anmeldelse af antologien ‘Sportens forførende skønhed’ redigeret af Verner Møller og Jørgen Povlsen. idrottsforum.org.
 • Winther, H. D. (2003). Towards a deeper understanding of the language of the body and the psychology of movements based on the international dance therapy form Dansergia. I Stelter, R. (red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003 (s. 1-4). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2003). Towards a deeper understanding of the language of the body and the psychology of the movements based on the international dance therapy form. I Stelter, R. (red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003 (s. 186). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2003). Workshop 9: Body language and non-verbal communication. I Stelter, R. (red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003 (s. 185-186). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2002). At danse sig selv: livskunst og livsstyrke i det moderne samfund. I Lüders, K. (red.), Idrætspædagogisk årbog 2002: teori om praksis (s. 121-131). Århus: Klim.
 • Winther, H. D. (2002). At rejse på de syv have: Om udfordringen ved at undervise i ekspressive, kropslige og æstetiske læreprocesser. Idræt. Tidsskrift for Idræt, 67(1), 11-13.
 • Winther, H. D. (2002). The dance of life: Experienced through the international dance form Dansergia. I Dietrich, K. (red.), Socialisation and the social change in movement culture and sport (s. 86-99). Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2002). Udvidelsen, spejlet og krystalkuglen: om dansens kalejdoskopiske potentiale. I Bech, C., Fuglsang, P., & Terp, L. (red.), Årsskrift 2002 (s. 55-59). Viborg: Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg.
 • Winther, H. D. (2001). Alle kan danse: improvisation og ekspressivitet. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 135-154). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D., Engel, L., Nørgaard, M., & Herskind, M. (2001). Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2001). Koreografi og æstetik. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 172-185). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Nørgaard, M., Winther, H. D., & Herskind, M. (2001). Kunsten at undervise. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 31-47). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2001). Kvalitativ bevægelse. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 124-134). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2001). Latteren og den varme glød: om glæden ved at undervise. I Slot, M. F., Andersen, N. S., Viskum, U., & Woldby, T. (red.), Årsskrift 2001 (s. 38-41). Skårup: Skårup Seminarium.
 • Winther, H. D. (2001). Legen i dansen og dansen i legen: samarbejde i bevægelse – forstyrrelsens, forankringens og forandringens rum. Idræt. Tidsskrift for Idræt, (3), 4-5.
 • Winther, H. D., & Engel, L. (2001). Rytmisk grundtræning: basale bevægelsesprincipper. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 77-89). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2001). Til glæden: om legens universelle sprog. I Fodfæste & Himmelkys: undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans (s. 186-199). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2000). At møde verden gennem kroppens internationale sprog. Unge Pædagoger, (6), 34-39.
 • Winther, H. D. (2000). Bevægelse & kommunikation i det rytmisk ekspressive fagfelt. Afspændingdpædagogen, (5), 10-15.
 • Winther, H. D. (2000). Den ikke-virkelige virkelighed om leg og kommunikation. Idræt. Tidsskrift for Idræt, (1), 18-20.
 • Nørgaard, M., & Winther, H. D. (2000). Kropsbasis – bevægelsesundervisningens fundament. I Rønholt, H., & Peitersen, B. (red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (1. udg.) (s. 307-317). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2000). Kropsdrama og ekspressiv bevægelse – mellem kunst og pædagogik. I Rønholt, H., & Peitersen, B. (red.), Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik (1. udg.) (s. 266-280). Højbjerg: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen.
 • Winther, H. D. (2000). Mærk verden: med dansens kulturfortællinger som guide. Idræt. Tidsskrift for Idræt, (1), 14-17.

På idrottsforum.org

Sportens forførende skønhed – en antologi om sport og æstetik Verner Møller & Jørgen Povlsen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003(recension 031009)
Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg (artikel 040406)
Dyck, Noel & Eduardo P. Archetti (eds) Sport, Dance and Embodied Identities Oxford: Berg Publishers 2003 (recension [med Lis Engel] 040831)
Culture on Ice: Figure Skating and Cultural Meaning Ellyn KestnbaumMiddleton, CT: Wesleyan University Press 2003 (recension 060118)
Inclusive Creative Movement and Dance Karen A. Kaufmann Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 060830)
Teaching Dance as Art in Education Brenda Pugh McCutchen Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070606)
Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser (artikel 070606)
Dance About Anything Marty Sprague , Helene Scheff & Susan McGreevy-Nichols Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070829)
Rhythmic Activities and Dance John Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070912)
History of Dance: An Interactive Arts Approach Gayle Kassing Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (recension 080123)
Ellevilde – Unge underviser Unge på Dansens Dag (feature [med Charlotte Svendler Nielsen & Lis Engel] 080903)
Dance in a World of Change: Reflections on Globalization and Cultural Difference Sherry B. Shapiro (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2008 (recension 090225)
Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (artikel, med Christina Madsen, 130116)
Choreographing From Within: Developing the Habit of Inquiry as an Artist Diana F. Green Champaign, IL: Human Kinetics 2010 (recension 131010)
Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (artikel, med Vibe Sørensen & Sara Emborg, 140211)
Getting Our Bodies Back: Recovery, Healing and Transformation Through Body-centered Psychotherapy Christine Caldwell Boston: Shambhala 1996 (recension 140307)
Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale (artikel 141118)
Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande Översättning av Marjanna de Jong (artikel 160420)
Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (med Carsten Sandahl 160531)
Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (artkel med Mette Skovhus 190125)
Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps? ([When Movement Moves: How can inclusive running activities create positive body experiences and life-changing fellowships for people with serious movement handicaps?], with Anne-Merete Kissow & Carsten Sandahl, published in Danish 191203; English abstract here)

Publicerad 2013-01-16 | Uppdaterad 2019-1203

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.