Forskarprofil | Åsa Bäckström, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm


Befattning

  • Fil dr och högskolelektor i idrottsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

  • Ungdomskultur, idrottskultur, pedagogik

Pågående projekt

  • Estetiska lärprocesser – kunskap, kropp och skateboardkultur (Vetenskapsrådet)

Publikationer

Bäckström, Å. (2012). Knowing and teaching kinaesthetic experience in skateboarding: An example of sensory emplacement. Sport, Education and Society.
Fors, V., Bäckström, Å. & Pink, S. (2012). Multisensory emplaced learning: Resituating situated learning in a moving world. Mind, Culture and Activity.
Bäckström, Å. (2011). Sinnligt kunnande och lärande: Balans och proprioception ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. In: Helena Tolvhed & David Cardell (Ed.), Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur (pp. 193-210). Malmö: idrottsforum.org.
Bäckström, Å. (2011). Utmanande och ungdomligt i konsumtionssamhället. In: Klas Sandell, Johan Arnegård, Erik Backman (Ed.), Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (pp. 37-61). Lund: Studentlitteratur.
Bäckström, Åsa  (2005) Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet. Stockholm: HLS Förlag. Diss. Klicka för gratis nedladdning.

På idrottsforum.org

Frihet, ungdomlighet, gemenskap: Stereotypier inom skateborad- och snowboardkultur (artikel 041214)
Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills Stephanie J. Hanrahan & Teresa B. Carlson Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (recension 070912)
Hawk: Occupation Skateboarder Tony Hawk & Sean Mortimer New York: HarperCollins Publishers 2001 (recension 080206)
Doing Sensory Ethnography Sarah Pink London: Sage Publications 2009(recension 100217)
Athletic Intruders: Ethnographic Research on Women, Culture, and Exercise Anne Bolin & Jane Granskog (red) Albany, NY: State University of New York Press 2003 (recension 110216)
Key Themes in Youth Sport Ken Green Abingdon, Oxon: Routledge 2010(recension 120125)
Surfing Life: Surface, Substructure and the Commodification of the Sublime Mark Stranger Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2011 (recensions 121010)
Snowboarding Bodies in Theory and Practice Holly Thorpe Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011 (recension 150512)
Skateboarding: Subcultures, sites and shifts Kara-Jane Lombard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (recension 161026)
Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience Holly Thorpe & Rebecca Olive (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2016 (recension 171123)
Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (artikel, med Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach, 191125)

Publicerad 2013-01-16 | Uppdaterad 2019-11-25

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.