Badmintonkjolar och fotlyft: Imitation, ävlan och stil i sporten

Helena Vilhelmsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet


Vad är stil? Den svenska nationalencyklopedin definierar stil som ett typiskt sätt att vara utformad, ett manér, till exempel ett typiskt sätt att bete sig vid viss aktivitet. Vi ser manér i alla sorters idrotter, i många fall synnerligen medvetet, inövat, övertydligt, i andra fall subtila gester eller accessoarer som blott den initierade noterar. Och därtill, naturligtvis, alla mellanformer. Men särskilt de små medlen, ansatserna, finesserna, kan fungera som en sammanlänkande symbol för de invigda, ett sätt att signalera tillhörighet, exklusivitet – och stil.

Om detta fenomen, så som det tar sig uttryck i dambadminton, skriver Helena Vilhelmsson, och det är två stilmarkörer hon särskilt lyfter fram i sin artikel. Dels är det detta att spela match klädd i kjol; de flesta utomstående iakttagare kan möjligen notera att vissa har kjol och vissa spelar i shorts; men vad avgör val av matchdress? Dels tar hon upp fotlyftet, som här syftar på en subtil rörelse med foten som utförs i samband med att spelaren plockar upp bollen med racketen. Fotlyftet har ingen praktisk funktion, och alla lyfter inte på foten i den situationen. Men de som gör fotrörelsen har nästan alltid också kjol. Och det är bara de allra mest rutinerade spelarna som spelar badmintonmatch i kjol och lyfter lite på foten när bollen fiskas upp med racketen.

Dessa stilmarkörer som kännetecken på en högre nivå inom sporten och en strävan att nå upp till de högre sfärerna analyserar Helena Vilhelmsson med benäget bistånd av Johan Asplund och hans teori om mimetisk rivalitet, och av Pierre Bourdieu och dennes habitusteori och misskännandets princip. Vilhelmssons intressanta och tänkvärda essä ger ledtrådar till en förståelse av stilmarkörers roll och funktion inom idrotten, samtidigt som analysen visar att det kan löna sig att närma sig ett problem utifrån två skilda teoretiska synsätt.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HELENA VILHELMSSON har en fil.mag. i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning från Malmö universitet (2007). Hon har själv spelat badminton på hög nivå och fungerat som tränare för juniorer. Hon är numera verksam som personaladministratör vid LTH, Lunds universitet. Artikeln är baserad på hennes magisteruppsats.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.