Universitetslektorer i Idrott – och hälsovetenskap till Högskolan Dalarna

sport

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Tjänstgöringsgraden (hel- eller deltid) kan diskuteras och en provanställning kan bli aktuell. Placeringsort för anställningen är Falun.

Kunskapsområdet allmänt
Idrott- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett utvecklingsskede, med satsning på såväl utbildning, forskning och samverkan, genom en tvärvetenskaplig ansats inom ramen för två av Högskolans prioriterade forskningsområden, Hälsa och välfärd samt Utbildning och lärande. Högskolan Dalarna har tidigare, under många år, utbildat lärare med inriktning idrott och har nu, efter några års uppehåll, åter erhållit examensrättigheter för ämnes-respektive gymnasielärarinriktning. Planeringen av utbildningen är pågående och skall vara klar att erbjudas hösten 2016. Kurser i idrott och hälsa ges i nuläget inom ramen för Idrottstränarprogrammet samt som fristående kurser.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar planering av utbildningen som ska erbjudas de lärarstudenter som väljer idrott som inriktning. Arbetsuppgifterna innebär även kursansvar, undervisning, handledning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå. Högskolan Dalarna profilerar sig inom e-lärande och i undervisningsuppdragen kan viss undervisning ske via de webbaserade verktyg Högskolan tillhandahåller. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i linje med den inriktning som forskningsprofilen Utbildning och lärande har.

Kvalifikationer
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom relevant område.
Det är meriterande om du har väl vitsordad erfarenhet av undervisning inom lärarprogrammet med inriktning idrott samt idrottsdidaktisk/pedagogisk forskning och undervisning.
Meriterande är också egna nätverk inom området samt förmåga att undervisa såväl på svenska som på engelska.
Som person har du god samarbets-, administrativ- och initiativförmåga samt en hög grad av ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.
För vidare läsning om bedömningsgrunder hänvisar vi till Anställningsordningen.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Övrigt
Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Ansökningshandlingar
Ansökan med angivet diarienummer ska innehålla
– meritförteckning
– intyg och betyg
– publikationsförteckning
– fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
– skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
– uppgift om referens
– pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande erhåller du vid ett senare tillfälle instruktion om komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2015-11-12.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Åsa Bergman Bruhn
Avdelningschef Idrotts- och hälsovetenskap
023778026

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.