More
  Home Tags Verner Møller

  Tag: Verner Møller

  International Journal of Sport Policy and Politics, Volume 11, 2019, Issue 2: WADA at 20: Progress and Challenges

  The International Journal of Sport Policy and Politics aims to publish articles that address all aspects of sport policy irrespective of academic discipline. Articles that adopt a multi-disciplinary, inter-disciplinary or comparative approach are particularly welcome.

  Antidopningsarbetets kris i [något slags] belysning

  Den internationella idrottens kris är nära sammankopplad med förekomsten av och kampen mot dopning. Dessa frågor behandlas i Paul Dimeos och Verner Møllers kritiska studie av dagens antidopningsregim under WADAs ledning, The Anti-Doping Crisis in Sport: Causes, consequences, solutions (Routledge). Men lyckas författarna övertyga vår kritiske recensent Björn Sandahl?

  Sport in Society, Volume 22, 2019, Issue 4: Sport and Outdoor Life in the Nordic World

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Sport in Society, Volume 20, 2017, Issue 12

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Två antologier om dopning och anti-dopningsarbete – från tidskriftsnummer till böcker

  Björn Sandahl har läst två Routledge-antologier, A Global History of Doping in Sport: Drugs, Policy, and Politics av John Gleaves & Thomas M. Hunt (red) och Anti-doping: Policy and Governance av Barrie Houlihan & Mike McNamee (red). En del bra bidrag, tycker vår recensent, men varför har dessa två gamla tidskriftsnummer publicerats som böcker, rakt av?

  Big Brother demaskerad

  David Hoff Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet Ask Vest Christiansen (red) Kontrolsport: Big Brother blandt atleter og tilskuere 177 sidor, hft. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2009 ISBN 978-87-7674-427-4 Statlig kontroll visavi personlig integritet är en klassisk men också aktuell samhällsfråga. Staten har ett behov av att styra och kontrollera samhällsmedborgare, men medborgarna har också ett berättigat krav på personlig integritet och frizoner i privatlivet. Medborgarnas krav på personlig integritet och...

  Tankar och perspektiv kring de olympiska spelen

  Anders Östnäs Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet DE OLYMPISKA IDEALEN och de olympiska spelen har globalt samarbete, internationell förståelse och social gemenskap över nationsgränserna som några viktiga mål. Men har idealen och spelen genom åren nått sina mål? Hur har den olympiska verkligheten relaterats till politiska verkligheter sedan de moderna olympiska spelen infördes 1896? Har den olympiska tanken överhuvudtaget någon framtid?...

  Er sporten en forførende skønhed?

  Helle Winther ”Sport er en foræring for en billedmager, et virkeligt drama, der foregår her og nu (…) en åbenbaring af kraft, elegance og følelsesudtryk” (citat af Jørgen Leth p. 129). I løbet af den sidste snes år har den ene skandale afløst den anden i sportens verden. Korruption doping og aftalt spil har ifølge forfatterne til antologien Sportens forførende skønhed under redaktion af Verner Møller...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial