Hanserik Tönnheim tilldelas SVIF-priset!

0
15

Hanserik Tönnheim, Malmö, har tilldelats det s.k. SVIF-priset av styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen.

Motiveringen lyder:

Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur. Vidare har han gjort betydelsefulla insatser genom återutgivning av idrottsliga klassiker såsom Ivar Lo-Johanssons ”Jag tvivlar på idrotten”, med ett vetenskapligt orienterat förord.

Hanserik Tönnheim var under tiden 1996–2007 ledamot i styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Han ingick även i redaktionen för föreningens årsbok. Där spelade han en oumbärlig roll inte minst för årsbokens grafiska och redaktionella modernisering.

Han ingick också i gruppen som skapade RF:s stora 100-årsskrift ”Ett idrottssekel” inför jubileet 2003, med Jan Lindroth och Johan R. Norberg som redaktörer.

Priset är på 15 000 kronor och delas ut vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte den 27 april 2021.

Pristagare under senare år har varit Johnny Wijk, Stockholms universitet, Eva Olofsson, Umeå universitet, Tord Juszczak, Eskilstuna, Jonny Hjelm, Umeå universitet, Susanna Hedenborg, Malmö universitet, Bill Sund, Stockholms universitet, Torbjörn Andersson, Malmö universitet, Leif Yttergren, Stockholms universitet och GIH, samt därtill detta forums redaktör.

Hanserik Tönnheim driver Arx förlag AB sedan hösten 2011. Arx är ett facklitterärt förlag i vid bemärkelse. Arx är specialiserade på Idrottsvetenskap, Historia och Samhälle samt illustrerade böcker. Hanserik Tönnheim kan nås på telefon 0707-950 048.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.