REMINDER
Call for papers and participation | Nordic Network for Sport History / Nordisk idrottshistorisk nätverksträff | November 25–26, 2021, Örebro University and/or Online. Call ends September 30, 2021

Swedish version below

The Nordic Sports History Network brings together researchers interested in sports history from the Nordic region. In collaboration with the Swedish Society for Sports History, we are now opening up for contributions to the 2021 meeting. We aim to meet physically but will also enable remote/digital presentations. The purpose of the conference is to present and discuss newly completed, ongoing and planned sports history projects targeting the Noridc context. Sports and history should be broadly interpreted and may, for example, include humanistic and social science perspectives on sports, body culture and physical activity.

Participation is free of charge and during the meeting, two lunches, one dinner and simple refreshments/Swedish fika will be offered. (In case of great interest, cost for this may be added). Each participant is responsible for accommodation and other related costs. Please note the different deadlines for presenters and participants.

Key dates

  • September 30 – Deadline for presenters; submit a title and a summary of your presentation (abstract)
  • October 25 – Preliminary Program launch.
  • October 30 – Deadline registration for participation (In case of great interest, cost for refreshments/coffee may be added).
  • November 25–26 – Nordic Network for Sport History meeting

For more information, please contact:

Robert Svensson, robert.svensson@oru.se or
Daniel Alsarve, daniel.alsarve@oru.se

Network webpage (will be updated regularly): https://www.oru.se/nordiskidrottshistorisknatverkstraff


The network meeting is organised by Örebro University and the Swedish Society for Sports History (SVIF). Since 2012, SVIF publishes peer reviewed articles in Scandinavian languages or English in Sports, History and Society, a scientific forum for sports history in the Nordic region.

Idrottshistoriska nätverket samlar idrottshistoriskt intresserade forskare från Norden. Tillsammans med Svenska idrottshistoriska föreningen öppnar vi nu upp för bidrag till 2021 års träff. Vi siktar på att mötas fysiskt men möjliggör även digitalt deltagande. Syftet med konferensen är att presentera och diskutera nyss avslutade, pågående och planerade idrottshistoriska forskningsprojekt som inriktar sig på den nordiska kontexten. Idrott och historia tolkas brett och kan inbegripa flertalet humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, kroppskultur och fysisk aktivitet.

Deltagandet är gratis och till de som deltar på plats erbjuds två luncher, en middag och enklare fika (men vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäringen tillkomma). Varje person får själv stå för resa och logi. I samband med anmälan vill vi att du anger om du avser att presentera något (titel och en kortare sammanfattning ska då insändas), om du deltar fysiskt eller digitalt samt om du har några särskilda kostpreferenser.

Viktiga datum

  • 30 september – Deadline anmälan för presentationer, insänd titel och sammanfattning av din presentation (abstract)
  • 25 oktober – Program i huvudsak klart.
  • 30 oktober – Deadline anmälan för de som endast deltar (vid stort intresse kan eventuell kostnad för förtäring tillkomma).
  • 25-26 november – Nätverksträff

För mer information kontakta:

Robert Svensson robert.svensson@oru.se
Daniel Alsarve daniel.alsarve@oru.se

Konferensens hemsida (där information kontinuerligt läggs upp): https://www.oru.se/nordiskidrottshistorisknatverkstraff


Nätverksträffen 2021 arrangeras av Örebro universitet och Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF). Föreningen ger ut Idrott, historia och samhälle som är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden och som sedan 2012 publicerar referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.