Call for Papers | Sport, History & Society | Idrott, historia & samhälle 2021. Call ends June 30, 2021

(Scroll down for Swedish version)


Submission of contributions for this year’s issue is now open. Sport, History & Society is a peer-reviewed academic publication of sport history, leisure and recreation seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Sport, History and Society invites prospective authors from across the globe to contribute.

Sport, History & Society is published annually by the Swedish Society for Sport History, containing original research on the history of sport. The journal welcomes several aspects of sport and/or leisure and recreatonal activities in the past. The journal invites researchers to contribute for the 2021 edition. All submitted manuscripts should be original work, previously unpublished. Manuscripts should not be under consideration for publication in any other journal.

June 30, 2021

Last date for submitting papers for peer-review (max. 8 000 words including references and footnotes). Editorial decision, whether the paper is accepted for a peer-review process or not, is usually made within 1-2 weeks. The reviewers’ comments are usually communicated within 1-3 months.

For more information and more detailed author instructions, please contact the editing team:


Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2021 års skrift. Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade. Texten ska inte heller vara under granskning i andra tidskrifter.

För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

      • 30 juni 2021: Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord). Beslut om referentgranskning sker i regel inom två veckor. Däremot kan granskarnas kommentarer dröja ca 1-3 månader. Tidskriften använder fotnoter som referenssystem.
      • 15 augusti 2021: Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord).
      • 15 augusti 2021: Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller konferensrapport (max 1 500 ord).

För mer information och detaljerad författarinstruktion kontakta redaktörsgruppen:

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.