More
  Home Tags Physical education and health

  Tag: Physical education and health

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv | Heléne Bergentoft, Göteborgs universitet

  Syftet med denna undersökning var att studera hur kopplingar mellan undervisning och lärande om rörelsekapacitet i skolämnet idrott hälsa kan utvecklas och överföras genom forskning om praktikutveckling. Kulturhistoriskt perspektiv och variationsteori användes som ramverk. Genom att använda variationsteori blev förståelsen för rörelsens förmåga mer nyanserad och specificerad.

  Forskarprofil | Jonas Mikaels, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Jonas Mikaels har disputerat i idrottsvetenskap på avhandlingen Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum och är lärare i friluftsliv vid GIH. Avhandlingsprojektet handlar om friluftsliv som kunskapsområde i skolan med särskilt fokus på platsbegreppets betydelse som lärobjekt i den pedagogiska friluftslivspraktiken.

  Licentiatseminarium vid GIH | Sabina Vesterlund: “Hälsa med andra ord – innebörden av att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet”

  Kravet att svenska grundskoleelever ska genomföra och värdera rörelse ur olika synsätt på hälsa har i studien avgränsats till att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sabina Vesterlund har därför studerat vad som var kritiskt för årskurs 9-elever, samt vad eleverna behövde erbjudas för att utveckla det avsedda kunnandet.

  Public defence of doctoral thesis | Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum by Jonas Mikaels

  This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy, in order to enable teachers to work within school-based friluftsliv in new and innovative ways.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial