More
  Home Tags Physical education and health

  Tag: Physical education and health

  Call for Abstracts | “Sport in a changing world” | The SVEBI Conference 2021, Malmö University, November 18–19, 2021. Call ends August 18, 2021

  This Call for Abstracts is presented in English and in Swedish.The conference is organized by the Department of Sport Sciences at Malmö University together with the Center of Research on Welfare, Health and Sport, Halmstad University. As a step towards increased internationalization, all keynotes and one conference track will be in English during the two days. Additionally, representatives from the sports movement as well as physical education teachers will be invited to attend.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | LÀrande av rörelseförmÄga i idrott och hÀlsa ur ett praktikutvecklande perspektiv | Heléne Bergentoft, Göteborgs universitet

  Syftet med denna undersökning var att studera hur kopplingar mellan undervisning och lÀrande om rörelsekapacitet i skolÀmnet idrott hÀlsa kan utvecklas och överföras genom forskning om praktikutveckling. Kulturhistoriskt perspektiv och variationsteori anvÀndes som ramverk. Genom att anvÀnda variationsteori blev förstÄelsen för rörelsens förmÄga mer nyanserad och specificerad.

  Forskarprofil | Jonas Mikaels, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Jonas Mikaels har disputerat i idrottsvetenskap pÄ avhandlingen Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum och Àr lÀrare i friluftsliv vid GIH. Avhandlingsprojektet handlar om friluftsliv som kunskapsomrÄde i skolan med sÀrskilt fokus pÄ platsbegreppets betydelse som lÀrobjekt i den pedagogiska friluftslivspraktiken.

  Licentiatseminarium vid GIH | Sabina Vesterlund: “HĂ€lsa med andra ord – innebörden av att genomföra och vĂ€rdera street dance utifrĂ„n begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet”

  Kravet att svenska grundskoleelever ska genomföra och vÀrdera rörelse ur olika synsÀtt pÄ hÀlsa har i studien avgrÀnsats till att genomföra och vÀrdera street dance utifrÄn begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sabina Vesterlund har dÀrför studerat vad som var kritiskt för Ärskurs 9-elever, samt vad eleverna behövde erbjudas för att utveckla det avsedda kunnandet.

  Public defence of doctoral thesis | Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum by Jonas Mikaels

  This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy, in order to enable teachers to work within school-based friluftsliv in new and innovative ways.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial