More
  Home Tags Mari Kristin Sisjord

  Tag: Mari Kristin Sisjord

  Et verdifullt forskningsbidrag til et tema i skjæringspunktet mellom idrett og skoleverket

  I maj 2020 disputerade Marie Larneby på avhandlingen Vi och de andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola (Malmö universitet). Avhandlingen beskriver och problematiserar normativa mönster relaterade till idrott och kön vid en idrottsprofilerad grundskola, och diskuterar vilka konsekvenser dessa mönster kan ha för idrottseleverna. I sin recension redovisar Mari Kristin Sisjord Marie Larnebys gedigna forskningsinsats och lyfter fram studiens teoretiska ramverk, grundliga empiri, och omfattande resultatredovisning.

  Sport, Education and Society, Volume 26, 2021, Issue 5

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: The concept of ‘friluftsliv literacy’ in relation to physical literacy in physical education pedagogies by Idar Lyngstad & Eivind Sæther.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 11, 2020, Issue 1

  Curriculum Studies in Health and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

  Scandinavian Sport Studies Forum Volume 8, 2017

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

  Sport, Education and Society, Volume 23, 2018, Issue 7

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  European Journal for Sport and Society, Vol. 15, 2018, Issue 2

  The European Journal for Sport and Society is the official journal of the European Association for Sociology of Sport, EASS. Its function is to enable an international discussion about current issues and to foster collaboration between researchers from all social scientific sub-disciplines. It’s published 4 times per year.

  International Journal of Sport Policy and Politics, Volume 9, 2017, Issue 3

  The International Journal of Sport Policy and Politics aims to publish articles that address all aspects of sport policy irrespective of academic discipline. Articles that adopt a multi-disciplinary, inter-disciplinary or comparative approach are particularly welcome.

  Where are the kids? They are in Scandinavia!

  Tre professorer inom norsk idrottsforskning, Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord och Åse Strandbu, står bakom den omfångsrika antologin Ungdom og idrett (Cappelen Damm Akademisk). Vi bad en svensk forskare med ett brinnande intresse för barn- och ungdomsidrott, Karin Redelius, att recensera boken, och vi fick en bred och kunnig översikt av en uppenbart bra och viktig bok.

  Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They?

  In this peer reviewed article by Kari Fasting, Mari Kristin Sisjord and Trond Svela Sand, elite-level coaches’ are studied, with the aim to get an overview of the gender distribution of Norwegian national team coaches with respect to different demographic variables, such as age, education and marital status. It turns out that only 14% of the elite-level coaches are women.

  Antologi som problematiserar maskulinitet och femininitet inom idrott och fritid

  Suzanne Lundvall recenserar Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv, en antologi med bidrag från en hyllningskonferensen till Gerd von der Lippe som fyllde 70 år 2012. Redaktörer är festföremålet själv med Hans Hognestad, och vår recensent är mycket nöjd.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial