More
  Home Tags Sport pedagogy

  Tag: sport pedagogy

  Forskarprofil | Sofia Sebelius, Malmö högskola

  Befattning Lärare i idrott och hälsa, licentiand inom Forskarskola idrott och hälsas didaktik, FIHD Adress Institutionen för idrottsvetenskap. Malmö högskola, 205 06 MALMÖ sofia.sebelius@mah.se Forskningsinriktning Skolämnet idrott och hälsa Pågående projekt Bedömning i idrott och hälsa På idrottsforum.org Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem” (feature, med Annika Ahlberg, 130111) Uppdaterad 2013-01-10

  Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research Vol. 1

  The GJSEPER is an expert-reviewed journal that celebrates excellence in student-led research and intends to become the journal of choice for student research in sport, exercise and PE.

  Physical Education and Sport Pedagogy Volume 18, Issue 1, January 2013

  I detta numret medverkar Mikael Quennerstedt från forumets forskarlista med en artikel om nyttan och värdet av YouTube i idrottsundervisningen. Making sense of teaching social and moral skills in physical education Frank Jacobs, Annelies Knoppers & Louisa Webb Pages: 1-14 DOI: 10.1080/17408989.2011.621118 Physical education curriculum reform in China: a perspective from physical education teachers Aijing Jin Pages: 15-27 DOI: 10.1080/17408989.2011.623231 Physical education student teachers' perceptions of applying knowledge and...

  Sport, Education and Society Volume 18, Issue 1, January 2013

  Special Issue | New Directions, New Questions: Relationships between Curriculum, Pedagogy and Assessment in Physical Education Editorial New directions, new questions: relationships between curriculum, pedagogy, and assessment in physical education Mary O'Sullivan Pages: 1-5 DOI: 10.1080/13573322.2012.719868 Original Articles  Points of tension and possibility: boundaries in and of physical education Dawn Penney Pages: 6-20 DOI: 10.1080/13573322.2012.713862 A vision lost? (Re)articulating an Arnoldian conception of education ‘in’ movement in physical education Trent D....

  Forskarprofil | Ingegerd Ericsson, Malmö universitet

  Befattning FD i pedagogik, docent och lektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, 205 06 Malmö E-post Hemsida Forskningsinriktning Relationer mellan motorik/fysisk aktivitet och lärande Motorikobservation och –träning i skola, förskola och förening. Idrott och hälsa, idrottsundervisning Pågående projekt Effects of physical activity interventions on cognitive and academic performance in children and adolescents: A novel combination of a systematic review...

  Forskarprofil | Mikael Londos, Malmö högskola

  Examen, befattning Fil dr i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE-205 06 Malmö +4640 665 8122 mikael.londos@mah.se Forskningsinriktning Idrottspedagogik Pågående projekt Verksamhetsförlagd utbildning för idrottslärarstuderande och de första åren i yrket Publikationer Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid Malmö: Malmö högskola 2010 På idrottsforum.org Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard København: Idrættens...

  Idrottspedagogisk disputation: Jenny Svender, Stockholms universitet

  Jenny Svender disputerar i pedagogik den 15 december 2012, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet (nedre plan), Frescativägen 40. Avhandlingstitel: Så gör(s) flickor: Iscensättningar av flickor i barn- och ungdomsidrotten. Opponent: professor Kari Fasting, Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole (NIH), Oslo. Betygsledamöter: professor Göran Patriksson, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, professor Mara Westling Allodi, Institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet, samt...

  Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education Volume 3, Issue 3, November 2012

  Special Issue: Women in Sport Preface  Supremacy and subversion – gender struggles in sport Raewyn Connell Pages: 177-179 DOI: 10.1080/18377122.2012.721876 Introduction  Revisiting ‘Sport and the maintenance of masculine hegemony’ Richard L. Light & Nikki Wedgwood Pages: 181-183 DOI: 10.1080/18377122.2012.721877 Articles  Women's sport leadership styles as the result of interaction between feminine and masculine approaches Sue Brown & Richard L. Light Pages: 185-198 DOI: 10.1080/18377122.2012.721723 Negotiating masculine hegemony: female physical educators in an all-boys' school Amanda Mooney &...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial