Forskarprofil | Inger Karlefors, Luleå tekniska universitet


inger-karleforsBefattning

  • Tidigare lektor i pedagogik med inriktning mot idrott

Adress

  • Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
  • Tel. 0920-49 10 00
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Lärarutbildning, idrottsämnet i skolan och på lärarutbildningen, fysisk aktivitet i det livslånga perspektivet.

Pågående projekt


Nyligen avslutat projekt

  • Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective

Publikationer

Böcker och bokkapitel

Karlefors,I.,& Hertting,K. (2016).Forskende idrottslaererstudenter. i Lemming, T.,Tiller,T., & Alerby,E.( red.) Forskerstudentene – Laererstudenter i nya roller.Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s.108-125.
Hertting, K.& Karlefors, I.(2015). Att utveckla idrott genom kulturell mångfald  . Fahlén, J. & Karp, S. (red.). Idéer för idrottsutveckling. Stockholm: SISU idrottsböcker, s. 95-10713 s.
Karlefors, I. (2015). Having fun with physical education and health. inspiration or avoidance. i.  Pegan, N., Ceklic, U. & Volmut, T. (red.).  Izmerimo in razgibajmo uro sporta v soli. Koper: University of Primorska Press, s. 21-277 s
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I.& Vikström, A.(2015). Vägar till naturvetenskapens värld. 2 uppl. Stockholm: Liber AB. 261 s.
Hertting, K. & Karlefors, I.(2012).Bilder av idrott: Idrotten som arena för mellan mänskliga möten och integration  Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 30 s.
Karlefors, I.( 2008)  Hvor hevur valdid i skulastovuni i. Bjarnadotir, R., Brekke, M., Karlefors, I., Nilesen, P. & Söndenaa, K. (red.). Laeraraliv: sum nordurlendsk lesandi siggja tad Torshavn: Forlagid Itriv, s. 83-100 18
Karlefors, I. (2008 ).Vem har makten i klassrummet? i Bjarnadotir, R., Brekke, M., Karlefors, I., Nilesen, P. & Söndenaa, K. (red.).  Lærerliv sett med nordiske studentøyne. Tromsö: Eureka forlag, s. 52-70 19 (Eureka Forskningsserie; Nr 2008:1).
Karlefors, I. (2007). Avslutning.  Lära till lärare i norr: lärarutbildningen i Luleå 100 år. Bergström, A., Karlefors, I., Lindell, N-E. & Nyberg, S. (red.). Luleå: Luleå tekniska universitet, s. 273-280 8 s.
Karlefors, I.( 2007). Från gymnastik med wapenöfningar till idrott och hälsa med friluftsliv Lära till lärare i norr: lärarutbildningen i Luleå 100 år. Bergström, A., Karlefors, I., Lindell, N-E. & Nyberg, S. (red.). Luleå: Luleå tekniska universitet, s. 203-207 5 s.
Karlefors, I. (2002). Folkhälsan och kravet på fler idrottstimmar i skolan. Patrikssson,G. (red).SVEBIS årsbok: aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning.2002 uppl. Lund: SVEBI, s. 93-1007 s.
Karlefors, I. (2000). Idrott och hälsa: paradox eller möjlighet.  Filosofer funderar: föredrag hållna på filosofiska fakultetens dag 20 mars 1999. i Persson, G. (red.). Luleå: Luleå tekniska universitet, s. 143-164 22 s. (Acta philosophica Universitatis Lulensis; Nr 1).
Karlefors, I. (2002). Att samverka eller -?: om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. Umeå: Umeå universitet. 216 s. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiskainstitutionen, Umeå universitet; Nr 63).

 

Artiklar

Larsson, H. & Karlefors, I. (2015). Physical education cultures in Sweden: fitness sports dancing…learning? i : Sport, Education and Society.20, 5, s. 573-58715 s.
Karlefors, I.& Larsson, H. (2014) Business as usual – or a joint effort for development? about teaching methods in Swedish PEH curriculum   i : Swedish journal of sport research.1, s. 51-76 26 s.
Quennerstedt, M., Annerstedt, C., Baker, D., Karlefors, I., Larsson, H., Redelius, K. & Öhman, M. (2014). What did they learn in school today?: A method for exploring aspects of learning in physical education  i : European Physical Education Review. 20, 2, s. 282-302 21 s.
Hertting, K. & Karlefors, I. ( 2013). Sport as a context for integration: newly arrived immigrant children in Sweden drawing sporting experiences.  International Journal of Humanities and Social Science. 3, 18
Karlefors, I. (2012).  There are something we learned- that we hadn’t thought of: experience of and learning in the subject  physical education and health from a student perspective.Swedish Journal of Sport Research. 1, s. 59-82 23 s.
Karlefors, I. (2010). Olika men också lika: idrottslärarstudenter i Luleå och Ghana om sitt framtida yrke.  Patriksson, G. (red.). SVEBIS årsbok : aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. Lund: SVEBI, Vol. 2009, s. 77-102 26 s.
Karlefors, I. (2010). Training for coaching or teaching: a challenge for Swedish physicaL education teacher education i : Sport Science Review. 19, 1-2, s. 63-86 23 s.

 

Populärvetenskapliga artiklar

Hertting,K. & Karlefors,I.(2016). Entrance into Swedish Children’s Sports- Newly-migrated children’s perspective. www.idrottsforum. org. publicerad 2016-01-25
Hertting, K. & Karlefors, I.( 2012). Idrott för alla: ur nyanlända barns perspektiv  i : Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. 21, 1, s. 10-13 4 s.
Hertting, K. (red.) & Karlefors, I. (red.)  Aktionsforskning i rörelse: Idrottslärarstudenter utformar och utforskar sin blivande yrkespraktik.Luleå: Luleå tekniska universitet. 145 s. (Rapporter / Pedagogik och lärande).
Karlefors, I. & Hertting, K. (2011). Upptäck idrottens mångkulturella bilder  i : Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. 20, 2, s. 21-25 5 s.

 

Rapporter

Karlefors, I.(2011). Ungdomars fritid- kommunens framtid: en utvärdering av projekt pilotregion Västerbotten 2008-2009. Luleå: Luleå tekniska universitet. 53 s. (Rapporter Pedagogik Lärande).

 

Poster

Karlefors,I. (2010). Inte lär man så jävla mycket på en idrottslektion: idrottsämnet utifrån några gymnasieflickors erfarenheter SVEBI 2010
Karlefors, I. ( 2008 ).Rättvis och tydlig med motiverade elever: idrottslärarstudenter om svåra och enkla uppgifter i yrket. SVEBI 2009.

På idrottsforum.org

Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (artikel, Med Krister Hertting, 160125)


Skapad 2016-03-06

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.