Forskarprofil | Bente Ovèdie Skogvang, Høgskolen i Hedmark


Befattning

 • Ph.D., Førsteamanuensis

Adress

 • Hedmark University of Applied Sciences
  /Høgskolen i Hedmark
 • Hamarvegen 112, Postboks 400, N-2418 Elverum, Norway
 • Tel. mob. +47 95 70 44 33
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Kommersialisering, profesjonalisering og media i toppfotball.
 • Fotball, kjønn og seksualitet.
 • Migrasjon og inkludering i fotball.
 • Etnisitet og identitet – samisk idrett og friluftsliv/naturliv.

Pågående projekt

 • Scandinavian women’s football goes global – cross-national study of sports labour migration as challenge and opportunity in Nordic Civil society.
 • Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riđđu-festivalen.
 • Fotball, migrasjon og integrasjon – de norske pionèrenes historier.

Publikationer

Skogvang, B. O. (2006). Toppfotball – et felt i forandring (‘Elite football – a field of changes’). Doktoravhandling Oslo: Norges idrettshøgskole/The Norwegian School of Sport Sciences.
Skogvang, B. O. (2007). The Historical Development of Women’s football in Norway: From ‘Show Games’ to International Successes. In: J. Magee, J. Caudwell, K. Liston & S. E. Scraton (Eds.), Women, Football, and Europe: Histories, Equity and Experiences (Vol. 1, pp. 41-54). Preston: Meyer & Meyer Sport.
Skogvang, B. O. (2008) ‘African Footballers in Europe’. In: Jackson, S. & Hallinnan, C. (Eds.) (2008): ‘Social and Cultural Diversity in a Sporting World. Research in the Sociology of  Sport, Volume 5, 33-50’, Emerald Group Publishing Limited.
Skogvang, B. O. (2009) ’The Sport / Media Complex in Norwegian Football’. In: Soccer & Society, Vol. 10, Nos. 3-4, May-July 2009, pp.438-458, Routledge, Taylor & Francis.
Skogvang, B. O. (2013) «Identitet og fellesskap gjennom bevegelsesaktivitet for barn på Riddu Riđđu.» I: Tjora, Aksel (red.)Festival! Mellom rølp, kultur og næring, Oslo: Cappelen Damm Akademisk forlag, s. 110-130.
Skogvang, B. O. (2013). ‘Players’ and coaches’ experiences with the gendered sport/media complex in elite football.’ In: Pfister, G. and Sisjord, M.K. “Gender and Sport- Changes and Challenges. Münster: Waxmann. pp. 103-122.
Agergaard, S.; Andersson, T.; Carlsson, B.; Skogvang, B. O. (2013) ‘Scandinavian women’s football in world: migration, management and mixed identity.’ In: Soccer & Society, Vol 14, No 6, 769-780. Published online 16 Oct. 2013http//dx.doi.org/10.1080/14660970.2013.843904
Botelho, V. & Skogvang, B. O. (2013) ‘Scandinavian female pioneers in international football.’ In: Soccer & Society, Special issue titled: ‘Scandinavian women’s football in a global world: migration, management and mixed identity, Vol 14, No 6, 799-815, Published online 16 Oct. 2013 http//dx.doi.org/10.1080/14660970.2013.843909
Skogvang, B. O. & Fasting, K. (2013) ‘Football and Sexualities in Norway’.  In: Soccer & Society, Special issue titled:Scandinavian women’s football in a global world: migration, management and mixed identity, Vol 14, No 6, 872-886. Published online 16 Oct. 2013 http//dx.doi.org/10.1080/14660970.2013.843924
Botelho, V. & Skogvang, B. O. (2014) Leaving the core? – The Scandinavian Emigration of Women Footballers. In: Agergaard, S. & Tiesler, N. (Eds.) Women, Soccer and Transnational Migration. New York: Routledge, pp. 117-139.
Langeland, E. og Skogvang, B. O. (2014) «En salutogen tilnærming til personer som lider av depresjon: Økt mestring ved bruk av motstandsressursene fysisk aktivitet og friluftsliv». I: Haugan, G. og Rannestad, T. (red.) Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 138-149.
Skogvang, B. O. (2014) «Herrefotballnormen gir ulik status for kvinner og menn som spiller fotball på elitenivå», i: von der Lippe, G. og Hognestad, H. (red.) «Kjønn og makt i idrett og friluftsliv», Novas forlag, s. 155-179.
Skogvang, B. O. (2015) «Friluftsliv på Riddu Riđđu festivalen – samisk, norsk og internasjonalt uteliv», s.175-181, utvidet artikkel bygget på foredrag på «Forskning i friluft 2015».

På idrottsforum.org

Fotball som vitenskap: Forskerens forhold til praksisfeltet og forskningens relevans for praksis (artikel 061129)
Sports Officials and Officiating: Science and Practice Clare MacMahon & et al Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (recension 160330)
How Football Began: A Global History of How the World’s Football Codes Were Born Tony Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (recension 210312)
The Sisterhood: The 99ers and the Rise of U.S. Women’s Soccer Rob Goldman Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2021 (recension 220412)

Skapad 2016-03-30 | Uppdaterad 2022-04-12

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.