More
  Home Tags Idar Lyngstad

  Tag: Idar Lyngstad

  Intressant och relevant för blivande lärare i Kroppsøving och Idrott och hälsa

  Knut Skjesol & Idar Lyngstads antologi Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (Fagbokforlaget) är skriven för den som läser till idrottslärare och förmedlar forskningsinsikter och diskuterar aktuella pedagogiska ämnen i samband med forskning. Gunn Nyberg framhåller i sin recension att antologin är ett lovvärt initiativ av forskarna vid Norduniversitet och den kan utgöra ett värdefullt bidrag till lärarutbildningarna i flera nordiska länder. Hon har läst den med stort intresse.

  Sport, Education and Society, Volume 27, 2022, Issue 3

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: Investigating the alignment between coaches’ ideological beliefs and academy philosophy in professional youth football by Joshua Hall, Ed Cope, Robert C. Townsend & Adam R. Nicholls.

  Leseverdig bok om friluftsliv, og en viktig bok om friluftsliv i skolen i vår tid

  Den 18 december 2020 disputerade Åsa Tugetam vid Linnéuniversitetet på avhandlingen Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om läroprocesser i gymnasieelevers friluftsundervisning (Linnaeus University Press). Vi skickade avhandlingen till friluftsforskarna Eivind Sæther och Idar Lyngstad vid Nord universitet i Bodø, och deras kunniga recension framhäver flera nya insikter som Tugetams forskning bidragit med.

  The concept of “friluftsliv literacy” in relation to physical literacy in physical education pedagogies | A summary

  In this feature article, Idar Lyngstad & Eivind Sæther summarize their article in Sport, Education and Society, in which they explain the need for, and outline the theoretical foundations and basic aspects of, a new concept, ’friluftsliv literacy’, and its relationship to physical education and physical literacy. The idea is that friluftsliv (a.k.a. outdoor education) broadens the understanding of physical literacy in physical education pedagogies by including a friluftsliv and nature perspective.

  Sport, Education and Society, Volume 26, 2021, Issue 5

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: The concept of ‘friluftsliv literacy’ in relation to physical literacy in physical education pedagogies by Idar Lyngstad & Eivind Sæther.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 6

  SES encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: PHRONESIS, PRAXIS AND AUTOTELIC ACTS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING by Idar Lyngstad, Øyvind Bjerke & Pål Lagestad.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 2

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  Sport, Education and Society, Volume 24, 2019, Issue 2

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  Sport, Education and Society, Volume 22, 2017, Issue 8

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial