More
  Home Tags Daniel Alsarve

  Tag: Daniel Alsarve

  European Journal for Sport and Society, Vol. 17, 2020, Issue 1

  The European Journal for Sport and Society is the official journal of the European Association for Sociology of Sport, EASS. Its function is to enable an international discussion about current issues and to foster collaboration between researchers from all social scientific sub-disciplines. It’s published 4 times per year.

  Scandinavian Sport Studies Forum Volume 8, 2017

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

  Från ståplatssupportrar till fåtöljfans

  I Borja Garcias och Jinming Zhengs antologi Football and Supporter Activism in Europe: Whose Game Is It? (Palgrave Macmillan) diskuteras i ett dussintal bidrag elitherrfotbollens distansering från sin supporterbas som en följd av globalisering och kommersialisering. Ur de åt lite olika håll spretande bidragen utläser Daniel Alsarve en genomgående tes: Herrfotbollen bör vara rädda om sina supportrar.

  Idrottshistoriskt nätverksmöte, 15–16 november 2018

  Det årligen återkommande idrottshistoriska nätverksmötet 2018 ägde rum i Stockholm, på GIH, den 15–16 november. Inte mindre än 27 svenska idrottshistoriker från hela landet diskuterade nya projekt från såväl seniora som juniora forskare, och fördjupade sig dessutom frågan om ”framtiden för idrottshistoria” och strategiska vägar att välja på för en angelägen forskningsinriktning.

  Sport in History, Volume 38, 2018, Issue 3

  Sport in History is a history journal that publishes original, archivally-based research on the history of sport, leisure and recreation. The journal encourages the study of sport to illuminate broader historical issues and debates. Includes an extensive reviews section.

  Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”

  I denna artikel av Daniel Alsarve, Johan Jakobsson & Jens Helgesson studeras lärares föreställningar om jämställdhet och hur undervisningsformen skapar betydelser av kön genom intervjuer och observationer. Syftet är att synliggöra hur kön och makt kan påverka utkomsten av en rättvis undervisning inom ramen för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.

  Idrottshistorisk avhandling bryter ny mark

  Leif Yttergren var opponent på Daniel Alsarves avhandling vid Örebro universitet, I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89. Hans opposition publiceras omarbetad till recension.

  ”Grundläggande och relevant”

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högskola Martin Polley Sports History: A Practical Guide 186 sidor, hft. Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2007 ISBN978-1-4039-4075-9 Martin Polley, lektor i Sport vid University of Southampton, pläderar i sin nyutkomna idrottshistoriska metodbok för att ett historiskt perspektiv är nödvändigt om man vill ha djupare insikter i dagens idrottsvärld. Med en mängd olika exempel visar han på hur historia ofta brukas inom sportens...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial