Tæt på kroppen – ny antologi om dansk idrottsforskning

eichbergetal_omslagI sommaruppdateringen av idrottsforum.org den 6 juni 2007 publicerades sju artiklar inom ramen för ett tema som gavs namnet “Tæt på kroppen: Dansk idrottsforskning i fokus”. Under de följande åren publicerades ytterligare två artiklar på detta tema, och när nu en antologi med titeln Tæt på kroppen föreligger har ytterligare fem bidrag tillkommit, utöver en introduktion av redaktörerna, som är Henning Eichberg, Institut for Idræt of Biomekanik, Syddansk Universitet i Odense, samt Lis Engel och Helle Winther, Institut for Ernæring og Idræt, Københavns Universitet.

I den här antologin presenteras ett antal danska inriktningar vid studier av kropps- och rörelsekultur. I boken återspeglas kropp, rörelse och mening genom historiska, sociologiska, antropologiska, estetiska, psykologiska och pedagogiska ögon. Bidragen rör sig i en metodologisk korsning, som inbegriper fenomenologiska metoder, upplevelseanalys och konfigurationsanalys. Innehållsförteckningen ser ut på följande sätt:

 • Introduktion av redaktörerna
 • Plads til vilde børn av Balder Brøndsted
 • Bevægelsesoplevelser av Charlotte Svendler Nielsen
 • Bambi på isen av Niklas Kaysen Petersen
 • Hvordan bevæger bevægelsen? av Stine Degerbøl
 • Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop av Helle Ahrends & Kurt Curth
 • Bevægelses- og oplevelsesrum skole av sSøren Nagbøl
 • Den kosmiske krop av Lis Engel
 • Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv av Reinhard Stelter
 • Bevægelsespsykologi av Helle Winther
 • Topografi, krop og idræt av Niels Kayser Nielsen
 • Towards New Forms of Popular Football? av Peter Mindegaard
 • På jagt efter kroppen i friluftslivet av Søren Andkjær
 • Tæt på kroppen i nutidens og fremtidens idrætsforskning av Lis Engel & Helle Winther
 • How to Study Body Culture: Observing Human Practice av Henning Eichberg
 • Forfatterpræsentationer

bokens hemsida finns en längre presentation av innehållet samt möjlighet att ladda hem redaktörernas introduktionskapitel.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.