Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen

0
29

uk-flagIn English

Tobias Stark
Linnéuniversitetet


Abstract

Den här artikeln handlar om tidigare Toronto Maple Leafs- och Team Sweden-stjärnan Börje Salming och hans roll som banbrytare för migrationen av svenska ishockeyspelare till den nordamerikanska hockeyligan NHL. På ett övergripande plan är syftet att belysa omvandlingen av den svenska (idrotts-) modellen kring millennieskiftet 2000. Utifrån ett omfattande arkivmaterial och mediekällor – inklusive föreningsprotokoll, tidningar, självbiografiska betraktelser och intervjuer – hävdas att Salmings enastående NHL-karriär inte bara banade väg för generationer av hans landsmän genom att punktera den nordamerikanska myten att skandinaviska spelare var mjuka och ömtåliga – en allmän uppfattning – men också bidrog till att omvandla den svenska nationalidentiteten och den hegemoniska ishockeymaskuliniteten. Teoretiskt bygger artikeln på medieforskaren Garry Whannels arbeten om mediesportstjärnor, och begreppet stardom som ”a form of social production in which the professional ideologies and production practices of the media aim to win and hold our attention by linking sporting achievement and personality in ways which have resonance in popular common sense”.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 8 2017


Om författaren

TOBIAS STARK är filosofie doktor i historia och universitetslektor i idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet i Växjö. Stark disputerade 2010 på avhandlingen Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972. Han har dessutom publicerat ett stort antal artiklar och bokkapitel om såväl svensk som internationell ishockey. Tobias Stark figurerar flitigt i media, och driver även Hockeyisten, Sveriges första idrottsvetenskapliga podcast helt inriktad på ishockeyns kulturhistoria.


Läs mer på idrottsforum.org om…

Denna artikel ingår i idrottsforum.orgs temasatsning ”National Hockey League fyller 100!”


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.