Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier

uk-flagIn English

Steffen SøndergaardLars Domino Østergaard
Aalborg Universitet


Abstract

Formålet med projektet har været at undersøge hvordan makkerfeedback kombineret med videofeedback påvirker elevers aktive engagement og forøget, fokuseret læring af volleyball færdigheder i idræt i en dansk gymnasieklasse. Studiet blev udført som et casestudie, der involverede 26 elever (20 drenge og seks piger) i en periode over seks uger som en del af den almene idrætsundervisning. Eleverne blev parvist inddelt efter eget ønske og fik udleveret en tabletcomputer med instruktionsvideoer, der efterfølgende sammen med skriftlige fokusspørgsmål dannede basis for deres træning af volleyball færdigheder. Endvidere benyttede eleverne tabletcomputerne til at videooptage deres makkers færdigheder, der dannede baggrund for gensidig feedback parrene imellem. Data bestod ud over feltnoter og videooptagelser af elevernes interaktioner, af seminstrukturerede gruppeinterview. Interviewene blev efterfølgende analyserede fænomenologisk med henblik på at identificere fælles tematikker med relation til elevernes kognitive såvel som kropslige læring. De i alt fire temaer, der blev identificeret, diskuteres i artiklen i forhold til sociokulturel læringsopfattelse. Resultaterne viser, at makkerfeedback i kombination med videofeedback øger elevernes refleksioner over egen læring, og videooptagelserne af deres færdigheder gør, at eleverne bliver opmærksomme på den tavse viden, deres tilvante krop (Merleau-Ponty, 2009) besidder. Samlet giver det eleverne en indsigt, der i høj grad er med til at forbedre deres justering og læring af volleyball færdigheder.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 8 2017


Om författarna

STEFFEN SØNDERGAARD NIELSEN er cand.scient. i idræt og kommunikation & digitale medier fra Aalborg Universitet. Steffen arbejder som underviser på et dansk gymnasium, hvor han har fokus på hvordan digitale teknologier kan implementeres i idrætsundervisningen med henblik på at stimuleres elevernes motivation for faget og øge deres faglige udbytte gennem digitaliseret feedback.

LARS DOMINO ØSTERGAARD er ansat på Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, og tilknyttet Center for Health Science Education and Problem Based Learning. I 2005 blev han Ph.d. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, og har siden 2011 forsket målrettet med motivation og læring i relation til bl.a. idræt, og hvordan man kan optimere elevers læringsbetingelser, så de får mest muligt udbytte af de læringssituationer, de indgår i.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.