Nordamerikansk närsynthet

Harry Arne Solberg
Trondheim økonomiske Høgskole

 Scott R. Rosner & Kenneth L. Shropshire
The Business of Sports
816 sidor, pb.
Sudbury, MA.: Jones and Bartlett Publishers 2004


Dette er en bok med ambisjoner om å være et slags ”mini-leksikon” innen sport-business- verdenen. Et oppslagsverk for de som ønsker kunnskaper og innsikt i relevante problemstillinger.  Den består av 21 kapitler og inneholder til sammen 90 artikler skrevet av ulike forfattere – i hovedsak fra Nord-Amerika. Det siste preger også bokens innhold.

Vi europeere er etter hvert blitt vant med at nordamerikanere – dvs. fra USA – viser minimal interesserte for hva som foregår utenfor deres eget kontinent. Denne boken er en av mange bekreftelser på dette. Derfor ville ”The Business of Sports – with special attention on North America” vært en mer dekkende tittel.

Dekningen av profesjonell lagidrett er en passende illustrasjon. Flere artikler dekker problemstillinger og eksempler fra de fire profesjonelle ligaene i Nord Amerika; National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA) og National Hockey League (NHL). Noe av dette kan selvsagt være nyttig for de som ønsker å lære mer om forhold i disse ligaene. For andre som ønsker et bredere perspektiv og innsikt i modeller som praktiseres på andre kontinenter blir det imidlertid for snevert.

Problemstillinger fra europeisk profesjonell idrett er stemoderlig behandlet. Dette gjelder eksempelvis utviklingen innen sport broadcasting – som jo har vært revolusjonerende de siste to ti-årene. Eksempelvis gjelder det betal TV’s styrkede markedsposisjon – som jo er bakgrunnen for Listed Events reguleringen. Som kjent har mange europeiske fotballklubber slitt med økonomiske problemer de siste årene. Dette berøres ikke. For Asia og Oceania er utelatelsen enda sterkere.

Europeisk fotball er i dag den mest attraktive TV-sport eksportvaren – kanskje med unntak av Olympiske Leker. UEFA’s Champions League selges til 233 nasjoner world wide. Engelsk Premier League vises i 150 nasjoner. Italienske Serie A og spanske Primera Liga henter også inn store summer fra salg til andre nasjoner. Slike forhold berøres ikke. Paradokset er jo at det mest populære TV-sport produktet i USA, nemlig NFL, har svært liten interesse utenfor det amerikanske kontinentet. Det samme gjelder baseball.

Riktignok finner man enkelte artikler av forfattere utenom USA, men omfanget og utvalget er alt for snevert og tilfeldig til å gi noen skikkelig innsikt. Dog har problemstillingene som berøres generell interesse – eksempelvis eierskapsforhold, inntektsfordeling mellom klubber, olympisk idrett osv. For å gi en utfyllende behandling er det nødvendig å knytte teori til eksempler – og det finnes det lite av fra andre kontinenter enn Nord-Amerika.

I det hele tatt virker utvelgelsen av artikler dårlig koordinert. Flere artikler overlapper hverandre i temavalg – dvs. nord-amerikanske forfattere som gjentar (men alt for lite supplerer) hverandre. Alternativet hadde jo vært å invitere flere forskere fra Europa, Asia, Oceania (og Afrika) slik at bildet kunne blitt mer fyldig. Men det er kanskje å vente for mye av noen som kaller sluttspillet i MLB for ”World Series.”

Et viktig spørsmål er imidlertid om denne typen bøker faktisk har sin berettigelse – noe denne anmelderen stiller seg svært tvilende til. Artiklene er korte – de fleste i størrelsesordenen 3-4 sider. Derfor vil temaene nødvendigvis bli forholdsvis overfladisk behandlet. Noen av artiklene er skrevet spesielt for denne boken – andre er forkortede versjoner av artikler som allerede har blitt publisert i andre journals. I sistnevnte tilfeller betyr det at seksjoner er utelatt. Dette gjør det vanskelig (umulig?) å tilby leseren en helhetlig innsikt. Selv om enkelte av artiklene er informative – vil det være et bedre alternativ å bruke tiden på lærebøker. Disse tilbyr leseren analyser som kan gi langt større innsikt enn hva artiklene i denne boken bidrar med.

Som mange andre bøker har den rosenrøde anbefalinger på baksiden. Muligens kan komplementene være riktige for personer og bedrifter som opererer i det nord-amerikanske markedet – men neppe for andre.

Mitt råd til de som ønsker mer forståelse av hvordan markedskreftene innen sport business verdenen virker er å bruke tid og penger på andre bøker enn denne.


 


 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.