Vilka elever antas till en idrottsskola?

uk-flagIn English

Tomas Peterson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet
Per Wollmer
Klinisk fysiologi, Skånes Universitetssjukhus, Lunds universitet


Denna artikel diskuterar rekryteringen till en högstadieskola som specialiserar sig på fysisk aktivitet och idrott. Två årgångar flickor och pojkar följs över tid, från 13 till 15 års ålder (n=156). De antogs till skolan i hård konkurrens med en grupp som sökte men inte kom in (n=437). De antagna valdes ut på grundval av sina idrottsliga meriter, inte utifrån deras betyg. Skolans idrottsverksamhet grundar sig därmed på talangidentifikation, och arbetar, förutom med skolkunskapsförmedling, med idrottslig talangutveckling. Vilka elever antas till en idrottsskola? Ett av syftena med den longitudinella och flervetenskapliga studien Malmö Youth Sport Study (MYSS) är att redovisa vilka som utväljs och att analysera resultatet utifrån olika faktorer – genusrelaterade, fysiska, psykologiska och sociala. Det visar sig att det finns ett antal sociala och socioekonomiska faktorer som påverkar talangidentifieringen. De faktorer som artikeln pekar på är föräldrarnas socioekonomiska status och omfattningen av deras idrottskapital, samt elevernas betyg och födelsekvartal.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


TOMAS PETERSON är senior professor vid Malmö universitet. Hans forskningsintressen är idrott och socialt entreprenörskap, professionaliseringen av svensk fotboll, selektion och rangordning inom barn- och ungdomsidrotten, relationen mellan skolämnet idrott och hälsa och tävlingsidrotten, jämlik hälsa samt idrottspolitik.

PER WOLLMER är professor i klinisk fysiologi och neklearmedicin vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen inkluderar lungfysiologi, träningsfysiologi och barns fysiska aktivitet.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.