Pengaregn över svensk idrottsforskning – men de flesta blev utan…

Centrum för idrottsforskning (CIF) har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIFs styrelse ska besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet.

CIF delar årligen ut i runda slängar 20 miljoner kronor till tjänster och projekt efter ansökan. Beslut om fördelning fattas som regel i decemeber, och denna dag har beslut om medel för 2013 offentliggjorts. Länken nedan leder till en Excel/pdf-fil som på sedvanligt charmlöst och brutalt sätt listar alla ansökningar, och de med en nolla i kolumnen för bidrag fick ingenting.

Anna Maria Hellborg

Vi noterar att forumets hemmahamn, Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola, rodde hem en av sex tjänster, tre doktorandtjänster och tre postdoc, nämligen en doktorandtjänst till Anna Maria Hellborg för avhandlingsprojektet “Professionell idrott och kvinnor  en (o)möjlig ekvation”. Vi gratulerar varmt Anna Maria, som är forummedarbetare, senast  med en artikel om professionell kvinnofotboll i USA för en dryg vecka sedan, och som vi kunde uppmärksamma häromåret i samband med att hon vann andrapriset i en uppsatstävling arrangerad av World Village of Women Sport. Hon kommer att handledas av professor Susanna Hedenborg.

Därutöver roddes det inte hem så mycket till Malmö, men vi noterar att en annan foummedarbetare, Marie Öhman vid Örebro universitet fick en postdoc för projektet “Don’t touch! – Pedagogical consequencies of the ‘forbidden’ body in Physical Education”, samt att Håkan Larsson vid GIH fick 275.000 för projektet “Heteronormativitet inom elitidrotten – som bi- och homosexuella personer erfar den” och Claudio Tamburrini 175.000 för projektet “Intersexuella idrottare och sexsegregationen inom elitidrott”. I båda fallen ingår 75.000 extra som avsatts för en specialsatsning på HBT-projekt. Vi gratulerar alla tre, och alla andra som fick en släng av den i och för sig ganska blygsamma idrottsforskningssleven.

Här finns hela listan: http://www.gih.se/Documents/CIF/Forskningsbidrag/2013/Forskningsbidrag-2013-beslut-webben.pdf

FOTNOT: De ca 20 miljoner som delas ut går till projekt inom tre huvudområden, fysiologi/medicin/biomekanik, humaniora/samhällsvetenskap, trauma/rehab/ortopedi. Ovan intresserar vi oss bara för hum/sam.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.