Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport

uk-flagIn English

Hans Erik Næss
Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania


Siden begynnelsen av 2000-tallet har Norges idrettsforbund (NIF) hatt utfordringer knyttet til organisasjonskultur, økonomisk styring og gjennomsiktighet (transparency). I etterkant av at et NIF-oppnevnt utvalg (”Åpenhetsutvalget”) publiserte rapporten Innsyn, åpenhet og tillit i 2016 som en løsning på disse utfordringene, undersøker jeg i denne artikkelen i hvilken grad rapporten svarer på sitt mandat. Med bruk av kvalitativ dokumentanalyse og teorier om tillit, organisasjonskultur og institusjonell logikk, er hovedfunnet at det kontroversielle ikke er hva som står i rapporten, men i hva den ikke nevner. Rapporten beskriver tekniske endringsbehov på utvalgte områder, men utelater organisasjonskulturens betydning for helhetlig organisasjonsendring. Slik feiler utvalget i å adressere et av de mest sentrale vilkårene for offentlig tillitsfornyelse.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 10 2019


HANS ERIK NÆSS (PhD sosiologi, Universitetet i Oslo) er førsteamanuensis i idrettsledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Hans forskningsinteresser er idrett, styring og ledelse, idrettsarrangementer, samt forholdet mellom idrett og politikk. Han har publisert artikler om disse temaene i blant andre Journal of Global Sport Management and European Journal for Sport and Society. For tiden arbeider han med en bok om organisasjonshistorien til Fédération Internationale l’Automobile (FIA), det internasjonale motorsportforbundet, som ble etablert i 1904.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.