Ledig tjänst | Koordinator och utvecklare till Riksidrottsuniversitet i Stockholm (100 %). Sök senast den 25 mars

Photo by Jeffrey F Lin on Unsplash

RIU Stockholm

RIU Stockholm är en samverkan mellan Stockholms stad, RF-SISU Stockholm samt Riksidrottsuniversiteten GIH och KTH. Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) ska ge elitidrottare möjlighet till dubbla karriärer, det vill säga underlätta för potentiella eller aktuella landslagsidrottare eller idrottare som spelar i högsta serien i en lagsport, att kombinera elitidrott och högskolestudier. Inom ramen för RIU får den studerande stöd med att anpassa sina studier till sitt idrottande bl a genom en flexibilitet vid tentamina och andra examinationer samt erbjuds planerings- och livsstilssamtal, mental coachning, föreläsningar om nutrition, formtoppning, träningsmetodik etc. RIU Stockholm erbjuder dessutom goda träningsmöjligheter, möjligheter att genomföra fysiska tester samt stöd i att förebygga och behandla skador. Utöver att skapa möjligheter att kombinera idrott och studier ska RIU Stockholm i en samverkan mellan Stockholms stad, idrotten och akademin också bidra till att utveckla uthålligt och hälsosamt idrottande. I detta ingår att främja idrotten som en tillväxtfaktor  i samhället med innovations, kunskaps- och näringslivsutveckling för utveckling av idrott och parasport.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att under arbetsledning från närmaste chef på GIH arbeta med uppdrag från styrgruppen för RIU Stockholm. Arbetsuppgifterna innefattarstrategisk planering och ansvar för den löpande verksamheten i form av genomförande av start- och planeringssamtal med studenter samt kommunikation med RF/DF/SF, tränare och lärare om studenters behov. I uppdraget ingår även att medverka i arbetet med att skapa en mötesplats och ett kompetenscentrum för en elitidrottsmiljö i Stockholmsregionen samt att ta emot forsknings- och utvecklingsfrågor från idrottsrörelsen och kommunicera dessa med forskare och samverkans-/finansieringspartners. Ytterligare ett uppdrag är att föra dialog med andra lärosäten inom Stockholmsregionen samt med RIG och NIU i syfte att utveckla RIU Stockholm.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

   • avlagt minst kandidatexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område.
   • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

   • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av högre utbildning och idrottsrörelsen inom relevanta områden för anställningens inriktning.
   • Mycket stor vikt fästs vid god kommunikativ förmåga och kompetens inom samtalsmetodik, handledning, vägledning eller motsvarande.
   • Mycket stor vikt fästs vid erfarenheter av forsknings- och/eller utvecklingsarbete inom idrott/idrottsrörelsen.
   • Stor vikt fästs vid förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer samt förmåga att ta eget ansvar, upprätthålla engagemang samt självständigt driva uppdrag.
   • Stor vikt läggs vid kännedom om och erfarenhet av idrottens organisation samt offentlig verksamhet och beslutsfattande.
   • Vikt läggs vid kompetens inom något idrottsrelevant område såsom sport management, idrottspsykologi, träningslära, fysiologi, idrottsmedicin, idrottspedagogik eller motsvarande.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 6 månader med möjlighet till förlängning med tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 maj 2020. Sysselsättningsgraden är 100 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

   • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV)
   • kortfattad skriftlig redogörelse för arbetslivserfarenhet, vetenskaplig samt eventuell vetenskaplig och/eller pedagogisk verksamhet

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 25 mars 2020.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

<<<<< Ansök här! >>>>>

Kontaktpersoner

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.