More
  Home Tags GIH

  Tag: GIH

  Disputation | Exercising on the edge: mitochondrial and metabolic responses to intense training | Mikael Flockhart, GIH, Torsdagen den 22 september 2022

  Mikael Flockharts doktorsavhandling handlar om hur mitokondriell funktion och blodsockerkontroll påverkas akut av träning. Uthållighetsträning används förebyggande och behandlande vid många sjukdomstillstånd. Flockhart har även undersökt påverkan vid hög träningsbelastning. Ett diagnostiskt test för att upptäcka negativa anpassningar till träning har utvecklats; i allvarliga fall kan överträningssyndrom diagnostiseras.

  Disputation | Movement behaviors and cognitive health for office workers | Emil Bojsen-Møller, GIH, fredagen den 18 mars 2022

  Emil Bojsen-Møllers avhandling är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition, psykisk hälsa och neurofysiologiska mekanismer för dessa. Kunskapen samproduceras med arbetsgivare och friskvårdsföretag. Syftet med denna avhandling var att belysa hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition och neuroplasticitet.

  Disputation | Performance determinants and classification in paracanoe | Johanna Rosén, GIH, fredagen den 10 december 2021

  I Johanna Roséns avhandling har biomekaniska prestationsvariabler under paddling undersökts hos parakanotiser med funktionsnedsättning i syfte att utveckla och fördjupa kunskapen inom två evidensbaserade klassificeringssystem för para-kajak och para-va´a. Studier som i framtiden undersöker påverkan av funktionsnedsättning på paddlingsprestation och validiteten av systemen bör företrädesvis utföras på vatten för att ytterligare förbättra den ekologiska validiteten.

  Lediga platser | Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning inkluderande fysisk aktivitet, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast 1 december 2021

  Vi söker dig med kompetens inom fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, i synnerhet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, för att undervisa och forska inom detta område kopplat till fysisk aktivitet, hälsa och inlärning. Du kommer till en miljö med ett stort antal personer verksamma inom området Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner. Du kommer få ansvaret för att bygga upp, samt nationellt och internationellt bredda, forsknings- och utbildningsmiljön kring funktionsnedsättningar och hälsobeteenden, med fokus på fysisk aktivitet, relaterat till hälsa och inlärning.

  Livestreamad disputation | Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice? | Daniel Roe, GIH, fredagen den 18 juni 2021

  På vilka sätt kan idrott bidra till förbättrade livssituationer för placerade unga? Denna avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem, baserad på etnografi på två ungdomshem för pojkar i Sverige. En teoretisk utgångspunkt är att ungdomshem kan betraktas som pedagogiska praktiker, där i första hand utbildning och lärande sker. Avhandlingen beskriver och analyserar ungdomarnas levda erfarenheter av idrott och hur de kan relateras till olika syften och praktiker som framträder i idrottsaktiviteter på särskilda ungdomshem.

  Ledig tjänst | Koordinator och utvecklare till Riksidrottsuniversitet i Stockholm (100 %). Sök senast den 25 mars

  I uppdraget ingår att medverka i arbetet med att skapa en mötesplats och ett kompetenscentrum för en elitidrottsmiljö i Stockholmsregionen samt att ta emot forsknings- och utvecklingsfrågor från idrottsrörelsen och kommunicera dessa med forskare och samverkans-/finansieringspartners. Ytterligare ett uppdrag är att föra dialog med andra lärosäten inom Stockholmsregionen samt med RIG och NIU i syfte att utveckla RIU Stockholm.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial