På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare?

0
20

uk-flagIn English

Lars Lagergren & Jesper Fundberg
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Abstract

Syftet med artikeln är att ur ett gatekeeping-perspektiv belysa hur den manliga hegemonin kommer till uttryck och vilka eventuella konsekvenser den har inom skapandet kvinnliga elitidrottare. Genom gatekeeping-processen, med dess grundelement förväntningen och bekräftelsen, påverkar ledare och föräldrar de unga elitsatsande idrottarnas vardag, utveckling och syn på en eventuell framtid som elitidrottare. Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer och observationer i två olika omgångar, dels under perioden 2002–2004 och dels under åren 2011–2013. Materialet presenteras i form av tre case: fotboll, tennis och klassisk balett. Slutsatsen av undersökningen är att gatekeeping-processen sker i ett tomrum vad gäller fotbollen, till skillnad från tennis och, i än högre grad, klassisk balett. I motsats till de senare tycks det inte finnas några förväntningar alls på flickorna inom fotbollen. Fotbollsspelarnas strävan efter att bli bekräftade möts varken av ledare eller föräldrar. Bara de tjejer som sätter upp sina egna mål och därmed gör motstånd genom att ta till sig idrottens, den manliga hegemonins, normer och värderingar kan känna sig hemma inom fotbollen.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


LARS LAGERGREN är docent i Kultur och samhälle och lektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Forskningsintressen är vuxnas styrning och organisering av ungdomars idrott och fritid.

JESPER FUNDBERG är FD i etnologi och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans forskningsinriktning är genus- och mångfalds­aspekter på idrott.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.