Kurs på Linné­universitetet: Talangutveckling ur ett coachperspektiv, 7,5 hp

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om talangutveckling, med särskild tonvikt på coachens roll och betydelse i talangutvecklingsprocessen. Kursen behandlar den samlade kunskap, forskning och erfarenhet som finns på området och hur coachen kan använda denna kompetens för att analysera, utvärdera och utveckla sin talangverksamhet.

Kursen Talangutveckling ur ett coachperspektiv riktar sig till olika målgrupper. Den vänder sig till dig som arbetar inom idrottsfältet med såväl ungdoms- som seniorverksamhet. Men kursen kan även vara ett steg för dig som vill fortsätta dina studier på en avancerad nivå – antingen för en mera generell fördjupning och en fortsättning mot forskarstudier eller för att rikta studierna mot en tydligare framtida yrkesroll.

   • Under kursen behandlas teman som:
   • Talangutveckling – olika perspektiv och modeller
   • Talangutveckling – för och emot tidig specialisering
   • Hur coachen kan använda forskningens perspektiv och modeller i praktiken
   • Miljöns betydelse i talangutvecklingen och coachens roll som miljöbyggare

Kursen är helt webbaserad, vilket innebär att föreläsningar, filmer, handledning, individuella skriftliga studieuppgifter samt diskussioner med andra kursdeltagare sker via ett webbaserat kommunikationsverktyg. Detta göra att du kan anpassa studierna till din vardag och när det passar bäst att ta del av en föreläsning, göra dina inlägg etc. Kursen, som omfattar 7,5 högskolepoäng, bedrivs på halvfart vilket gör det möjligt att kombinera studierna med arbete. Den samlade studietiden omfattar 10 veckor.

Ansvariga för kursen är den forskar- och lärargrupp vid Linnéuniversitetet som bland annat bedriver aktuell forskning inom talangutvecklingsområdet, såväl på en nationell som regional nivå. Detta bidrar till kursens innehåll och kvalitet.

Varmt välkommen med din ansökan och har du några frågor går det bra att kontakta kursansvarig PG Fahlström (pergoran.fahlstrom@lnu.se).

Kursen läses som fristående kurs och ingår även som valbar kurs i Masterprogrammet i idrottsvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

 Läs mer och anmäl dig här! 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.