Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar

0
45

uk-flagIn English

Cecilia Jonsson, Marie Eriksson & Evelina Källberg
Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet


jonsson-eriksson-kallberg

Den svenska föreningsidrotten omfattar tusentals barn. Dessa barn tillbringar en stor del av sin fritid med att lära sig en viss sport under tränares överinseende. Idrott är också en arena där könsrelaterade normer formuleras, manifesteras och reproduceras.

Syftet med denna artikel är att analysera könsrelaterade normer i två idrottsföreningar för flickor mellan nio och tolv år gamla: en traditionellt manlig sport, ishockey, och en traditionellt kvinnlig, gymnastik. Det empiriska materialet bygger på observationer av träningar och intervjuer med tränare och föreningsaktiva. De huvudsakliga resultaten är, förutom den uppenbara könsskillnaden i barnens idrottspreferenser, att könsrelaterade normer uttrycks på tre huvudsakliga sätt: genom (i) attribut och i framträdanden, såsom kläder och färger, genom (ii) en könshierarki i ledarens talspråk, och genom (iii) könsbaserade förväntningar. I de studerade idrottsföreningarna var maskulint genus normen.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


CECILIA JONSSON är fil. lic. i sociologi och fil. dr. i socialt arbete. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer. Jonsson är verksam som universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet där hon forskar om ideella organisationer och volontärer.

MARIE ERIKSSON är fil. dr. i historia och verksam som universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, där hon forskar om genus och våld. Eriksson disputerade 2010 med avhandlingen Makar emellan: äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880.

EVELINA KÄLLBERG är fil. kand. i socialt arbete och har socionomexamen. Artikeln är baserad på Källbergs examensarbete Gymnastiktjejer och Ishockeybrudar: En studie om genus och normer i två idrottsföreningar (2013). Hon har en bakgrund som idrottsledare, är aktiv idrottsutövare och arbetar idag som socionom.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.