En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan

🇬🇧  In English

Björn Horgby & Christer Ericsson
Örebro universitet


I den här artikeln diskuterar vi och jämför styrningen av svenska och japanska fotbollsklubbar utifrån de tre logikerna: den demokratiska logiken, tävlingslogiken och den kommersiella logiken. Dessa logiker påverkade klubbarnas verksamhet, både manliga och kvinnliga, och resulterade i olika typer av åtgärder och främjade olika former av maktutövning. Vi diskuterar en styrmodell baserad på den företagsstyrda modellen. I Sverige rådde den demokratiska modellen med olika mötes- och deltagarkulturer i fotbollsklubbar. I företagsmodellen styr den kommersiella logiken verksamheten. Under 1980- och 1990-talen började de svenska elitfotbollsklubbarna använda denna modell för styrning och fotbollen blev alltmer kopplad till näringslivet. Maktförhållandena förändrades och flyttades från det demokratiska beslutsfattandet i föreningarna till de yrkesutbildade medarbetarna. Ibland bedrivs fotbollsverksamheten även i ett aktiebolag. Den japanska modellen är en kontrast. Här ser vägen till fotbollsföretag helt annorlunda ut. I Japan har man byggt på sin egen historia med starka patriarkala företag som drev fotbollsklubbar. Senare tog företaget J-League över kommandot och beslutar över lokalt baserade klubbar utifrån principen att herrfotboll är ett nationellt samhällsbyggande projekt. Medan tävlingslogiken spelar stor roll för hur svensk herrfotboll är uppbyggd och utvecklad, har den japanska ligan medvetet arbetat för att motverka den. Så när den kommersiella logiken frikopplas från tävlingslogiken kommer vägen till fotbollsföretag att bli annorlunda.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


BJÖRN HORGBY är professor emeritus i historia, Örebro universitet. Tillsammans med Christer Ericsson och Bill Sund skrev han boken Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org, Malmö 2019). Han har också skrivit böcker om arbetarhistoria, arbetarklasskultur, rockmusik och industriell paternalism i Sverige och Japan tillsammans med Christer Ericsson och Shunji Ishihara (Faderliga företagare i Sverige och Japan, Stockholm 2016).

CHRISTER ERICSSON är professor emeritus i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Han har också skrivit böcker om gjuteriindustrin, fotboll och bandy på bruksorter, och om paternalistisk politik.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.