More
  Home Tags Björn Horgby

  Tag: Björn Horgby

  Women and commercial football in Sweden

  In this article, Christer Ericsson and Björn Horgby discusses the development of women's football in Sweden with regard to the commercialization aspect, based on their book Fotboll, kommersialisering, demokrati. They show that women's football because of the patriarchal power relations in society was socially marginalized and therefore not prepared to take advantage of the commercialization of elite football.

  Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen

  I den här artikeln diskuterar Christer Ericsson och Björn Horgby kvinnofotbollens utveckling i Sverige med avseende på kommerslaliseringsaspekten, med utgångspunkt i boken Fotboll, kommersialisering, demokrati. De visar att kvinnofotbollen på grund av de patriarkala maktförhållandena i samhället länge var socialt marginaliserad och därför hade sämre förutsättningar för kommersialisering.

  Fotbollsföretagen och demokratin

  I den här artikeln diskuterar Björn Horgby och Christer Ericsson bolagisering i ett svenskt herrfotbollssammanhang, med utgångspunkt i boken Fotboll, kommersialisering, demokrati. De visar hur dessa föreningar styrs och hur förändrade styrningsformer påverkar föreningsdemokratin genom att de tidigare, ideellt arbetande förtroendevalda i många fall ersattes av tjänstemän med professionella kompetenser.

  Världens bästa medeldistansare

  ”Under, under över alla under, länsman springer som den värsta Gunder”, skaldade Owe Törnqvist 1956 i ”På festplatsen”. Idag är Gunder Hägg inte en lika självklar referens i populärkulturen, om nu inte Lundahistorikern Björn Lundbergs Frontlöparen: Gunder Hägg – hans uppgång och fall (Historiska Media) kan väcka förnyat intresse för denne löpargigant. Enligt vår recensent Björn Horgby är det i alla händelser en mycket läsvänlig och läsvärd biografi som Lundberg skrivit.

  Empiriskt och teoretiskt väl underbyggd studie av svensk fotbollshistoria ur ett demokratiperspektiv

  I Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org) undersöker idrottshistorikerna Christer Ericsson, Björn Horgby och Bill Sund demokratiutvecklingen i svenska fotbollsklubbar under drygt 100 år, huvudsakligen genom arkivforskning. Materialet analyseras med hjälp av väl utarbetade teoretiska verktyg. Jens Ljunggren skriver uppskattande om boken, och reflekterar intresseväckande kring idrotten som demokratiforstrare.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial