Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag?

uk-flagIn English

Christian Haulan & Stig Arve Sæther
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim


 

haulan-saether
Stig Arve Sæther og Christian Haulan

Spillerutvikling er en lang og komplisert oppgave for alle aktører i norsk toppfotball. To viktige aktører er toppklubbene og de aldersbestemte landslagene, som begge har definerte roller i det som kan omtales som den norske spillerutviklingsmodellen. I følge denne modellen har toppklubbene hovedansvaret for å følge opp spillerne, og har hovedansvaret for spillere over 16 år. Denne artikkelen ønsker å se nærmere på i hvilken grad spillere selektert til aldersbestemte landslag også gis mulighet til spill i tippeligaen, og visa versa. Kan disse arenaene sees som to separate tilbud, eller er dette to arenaer, men for de samme spillerne. Resultatene fra denne studien viser at vi finner klare interne sammenhenger mellom spill på aldersbestemte landslag og i Tippeligaen. Altså at dersom du spilte på et aldersbestemt landslag eller fikk spilletid i en Tippeligaklubb, er det stor sannsynlighet for at du også får dette de påfølgende årene etter. Likevel så viste resultatene at selv om U20 spillere utgjør 35 % av spillerne i Tippeligaen, gis de en spilletid som kun utgjør 4,5 % av den potensielle spilletiden. Til tross for toppklubber hovedansvaret fra 16 års alderen, så viser våre resultater at de aldersbestemte landslagene tilbyr den bredeste matchingsarenaen frem til og med G18-årsalder.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


CHRISTIAN HAULAN har en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap fra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim. Hans forskningsinteresser er knyttet til fotball og talentutvikling. Haulan er også fotballtrener i ungdomsfotballen.

STIG ARVE SÆTHER er universitetslektor i idrettsvitenskap ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim. Hans forskningsfelt er talentutvikling i fotball. Sæther gjennomfører nå prosjektet Fotball og talent, en longitudinell studie av aldersbestemte landslagsspillere i Norge, hvor han ser på hvordan sosiale, psykologiske og fysiologiske faktorer påvirker talentutvikling og talentidentifisering i fotball. Han er også en aktiv blogger på temaet.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Läs också “Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009” av Christian Haulan & Stig arve Sæther (110831)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.