GIH-student vann uppsatstävling om genus och idrott

World Village of Women Sports (WVWS) arrangerar årligen en uppsatstävling för magister- och masterstudenter på temat idrott och genus. Vinnare utses i två separata kategorier, humaniora/samhällsvetenskap respektive naturvetenskap. Vinnaren i varje katergori får 10.000 kr.

Haraldsson, Berglöf och Hellborg. Foto: Kjell E. Eriksson

Första året, 2010, utsågs ingen vinnare i naturvetenskapklassen; istället belönades tre uppsatser på humsam-området. Första pris, 10.000 kr gick till Kajsa Haraldsson, Institutionen för genusvetenskap, Södertörns högskola, för uppsatsen “Är idrottsplatserna till för alla?“. Andrapriset, också det 10.000 kr, delades mellan Maria Berglöf, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, för uppsatsen “Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott” och Anna Maria Hellborg, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, för uppsatsen “Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning“. Alla tre uppsatserna publicerades i förkortat skick som artiklar på idrottsforum.org. Klicka på artikelrubriken för att komma till dem.

Hanna Lindblom

År 2011 vanns den naturvetenskapliga delen av tävlingen är Hanna Lindblom, Linköpings Universitet, med uppsatsen “Effekt på fotbollspecifik prestation av ett skadeförebyggande träningsprogram inom flickfotboll”. “Uppsatsens syfte har varit att undersöka om ett neuromuskulärt träningsprogram som används för att förebygga ACL-skador hos flickfotbollsspelare, även kan förbättra den fotbollsspecifika prestationen. Nyhetsvärdet är stort då mer kunskap vad gäller skador inom damidrotten och effekten av skadeförebyggande träningsprogram efterfrågas”, säger jurymedlemmen Joanna Kvist.

Ulrika Anevska och Pamela Nober

Humsam-priset gick det året till Ulrika Anevska och Pamela Nober, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, med uppsatsen ”Är det media som bestämmer genusordningen?”. “Uppsatsen belyser hur kvinnors och mäns idrottsaktiviteter framställs i media ur ett genusperspektiv. Ämnet är viktigt, vilket inte minst framkom under årets fotbolls-VM”, säger jurymedlemmen Susanna Hedenborg.

Olof Unogård

Och nu är 2012 års vinnare utsedd. Juryn, bestående av Malin Eggertz Forsmark, VD WVWS, Luciano Astudillo, rådgivare WVWS, Susanna Hedenborg, professor, Malmö Högskola samt Jenny Henrichson, PR- och informationsansvarig WVWS, har valt att ge årets pris, 10.000 kr, till Olof Unogård, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, för uppsatsen ”Fotbollskillar och sociala tjejer – om föräldrars konstruerande av kön”. Juryns motivering lyder:

En välskriven uppsats som lyfter ett aktuellt ämne om föräldrarnas roll och betydelse för idrotten i stort. Författaren medvetandegör ett reellt och ofta osynligt problem, där föräldrarnas olika förväntningar och agerande påverkar flickors och pojkars idrottsutövande, utveckling och möjlighet till framgång. De man inte ser och inte heller är medveten om kan man inte heller förändra. För att uppnå jämställd idrott så måste också föräldrarnas kunskap om sin roll öka. Därför anser vi att Olof Unogård är värd WVWS uppsatspris 2012.

idrottsforum.org gratulerar Olof, och hoppas att vi kanske får se mer av honom i idrottsforskarsammanhang framöver!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.