Førsteamanuensis i treningslære og aktivitetsfag ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 12 september 2018

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i treningslære og aktivitetsfag ved Norges idrettshøgskole (NIH). Stilling knyttes til Seksjon for fysisk prestasjonsevne.

Informasjon om stillingen

Stillingen vil være knyttet til treningslære og aktivitetsfag, og den som blir tilsatt skal arbeide med forskning, undervisning og veiledning i de aktuelle fagene. Med bakgrunn i den aktuelle seksjon sin handlingsplan, vil trenings- og prestasjonsoptimering i den idrettslige praksis utgjøre et viktig felt for forskning og undervisning.

Stillingens arbeidsområde er:

  • utvikle undervisningsopplegg og drive teoretisk og praktisk undervisning hovedsakelig innen treningslære og friidrett for ulike grupper og i ulike miljø
  • drive forskning innenfor idrett og trening med fokus på utvikling av fysisk prestasjonsevne i tråd med seksjonens hovedprofil.
  • Veilede masterstudenter og eventuelle doktorgradsstudenter

Kompetanse

Det kreves doktorgrad i idrett eller tilsvarende. Man må også dokumentere erfaring med undervisning og veiledning innen treningslære og aktivitetsfaget friidrett på universitets- eller høgskolenivå.

Utvelgelseskriterier

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Kvalitet, relevans og omfang av de vitenskapelige arbeidene
  • Kvalitet, relevans og omfang av annet FoU-arbeidinnen idrett
  • Relevans og omfang av undervisnings- og veiledererfaring i treningslære og friidrett
  • Dokumentert faglig engasjement innen undervisning, forskning
  • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig og offentlig formidling
  • Søkernes miljøskapende evner og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet

Vilkår

Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser i stillingskode 1011 førsteamanuensis. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap
  • Et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
  • Lønn som  førsteamanuensis (stillingskode 1011)
  • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
  • Moderne fasiliteter i et nyrestaurert bygg ved Sognsvann

Andre opplysninger

Aktuelle kandidater må påregne å bli innkalt til intervju og eventuelt prøveforelesning.

Det kreves at den som tilsettes behersker et nordisk språk eller engelsk, både skriftlig og muntlig.

 NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til seksjonsleder Klavs Madsen tlf. 4683 0845

Spørsmål vedr. elektronisk søknad kan rettes til HR rådgiver: Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 23 26 20 59.

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no innen 12. september 2018.

Søk stillingen via link på denne siden eller ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no under ledige stillinger. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse og erfaring.

Søknad

I tillegg til å registrere elektronisk CV må søkere legge ved:

 • Et personlig søknadsbrev med motivasjon for søknaden
 • CV
 • Kopi av attester fra utdanningsinstitusjoner inkludert karakterutskrift
 • Navn, epostadresse og telefonnummer til 2-3 referanser
 • Annen informasjon som er relevant for stillingen
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.