Forskarprofil | Nils Petter Aspvik, NTNU, Trondheim


Befattning

 • MSc. Sport Science, PhD-kandidat

Adress

 • Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap, NTNU, Dragvoll, bygg 10, 7491 Trondheim
  Tlf.: +47 73 59 16 19
 • Hemsida
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Fysisk aktivitet i befolkningen.
 • Objektiv måling av fysisk aktivitet.
 • Barne- og ungdomsidretten.
 • Kommunikasjon trener-utøver.

Pågående projekt


Publikationer i urval

 • Viken, Hallgeir; Aspvik, Nils Petter; Ingebrigtsen, Jan Erik; Zisko, Nina; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe (2015). Correlates of Objectively Measured Physical Activity Among Norwegian Older Adults: The Generation 100 Study. Journal of Aging and Physical Activity, 2015; DOI: 10.1123/japa.2015-0148
 • Zisko, Nina; Carlsen, Trude; Salvesen, Øyvind; Aspvik, Nils Petter; Ingebrigtsen, Jan Erik; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe (2015). New relative intensity ambulatory accelerometer thresholds for elderly men and women: The Generation 100 study.  BMC Geriatrics 2015; Volum 15. NTNU STO
 • Sæther, Stig Arve og Aspvik, Nils Petter (2015). Når mer øvelse ikke nødvendigvis gjør mester! En beskrivelse av unge, talentfulle fotballspilleres fysiske aktivitetsnivå og ulike stressforhold som påvirker deres utvikling. I Trenerroller (Red. S. A. Sæther) Fagbokforlaget; Bergen.
 • Aspvik, Nils Petter (2015). Objectively measured physical activity in older adults (70-77yrs) – The Generation 100 study. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) congress – Oslo 2015.
 • Sæther, Stig Arve og Aspvik, Nils Petter (2014) Seasonal variation in objectively assessed physical activity among young Norwegian talented soccer players: A description of daily physical activity level. Journal of sports science & medicine, 13, 4, 964-968.
 • Aspvik, Nils Petter (2013). Parental socio-economic position and behavior influencing habitual physical activity among 6-year old children. A representative community study. Europena College of Sport Science . European College of Sport Science; Barcelona. 2013-06-25 – 2013-06-29
 • Aspvik, Nils. Petter; Sæther Stig Arve og Ingebrigtsen Jan Erik (2012). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 2012. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS 2012.
 • Ingebrigtsen, Jan Erik og Aspvik, Nils Petter (2011). Innhold i kroppsøvingstimen – mål, opplevelse og intensitet. Arbeidsrapport. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik, Nils. Petter og Ingebrigtsen, Jan Erik (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen, Jan Erik og Aspvik, Nils Petter (2010). Barns idrettsdeltagelse i Norge – litteraturstudie av barn i idretten. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Ingebrigtsen, Jan Erik og Aspvik, Nils Petter (2009). Fysisk aktivitet og idrett – en pilotstudie av utviklingshemmedes fysiske aktivitet. Trondheim: Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS.
 • Aspvik, Nils Petter; Sæther, Stig Arve og Ingebrigtsen, Jan Erik (2008). Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS 2008.
 • Ingebrigtsen, Jan Erik; Mehus, Ingar; Aspvik, Nils Petter og Sæther Stig Arve (2008). Kroppsøving- hvorfor og hvordan? Kroppsøving 2008; Volum 58.(3) s. 14-16
 • Aspvik, Nils Petter (2007). Er kommunikasjon i idretten preget av strategisk enighet? En kvalitativ undersøkelse som belyser kommunikasjonen mellom trener – utøver på trening. Trondheim: NTNU.

På idrottsforum.org


Skapad 2016-04-08

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.