More
  Home Tags NTNU

  Tag: NTNU

  Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist 2020-09-01

  Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

  Vacancy | 1–2 Postdoctoral Fellows in Sports Science, at the Norwegian University of Science and Technology. Closing date: March 15, 2020

  The positions are not a part of a specific project, but are connected to the research group’s strategic areas of focus in social science: sports psychology, sports sociology, sport pedagogy and physical education, physical activity level in the population, and the importance of gender in physical education, sport, and physical activity. Excellent skills in methods is a prerequisite, as are good communications skills in English, both written and oral.

  Sport Scholar Profile | Jorid Hovden, Norwegian University of Science and Technology

  Jorid Hovden is a Norwegian researcher and professor of sociology at NTNU. She has studied gender and sports since the 1980s. She has repeatedly demonstrated how women are discriminated against and marginalized, both in key roles and in different sports. has been an active athlete, and was inter alia on the Norwegian national team in volleyball in the 1970s.

  1–2 faste stillinger som førsteamanuensis i idrettsvitenskap til NTNU. Søknadsfrist: 15.10.2018

  Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen.

  Forskarprofil | Nils Petter Aspvik, NTNU, Trondheim

  Nils Petter Aspvik er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Samfunns- og idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Doktorgradsavhandlingen omhandler fysisk aktivitet og helse blant eldre (Generasjon 100 prosjektet).

  Forskarprofil | Ingar Mehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Befattning PhD, Førsteamanuensis Adress Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap NTNU, Dragvoll, bygg 10, N-7491 Trondheim Tlf.: +47 73 59 16 19 Hemsida ResearchGate E-mail Forskningsinriktning Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, fysisk aktivitetsnivå, skoleprestasjoner, kvantitativ metode Pågående projekt Elev- og lærermotivasjon Fysisk aktivitet og skoleprestasjoner Måling av fysisk aktivitetsnivå Nyligen avslutat projekt Doktoravhandling om idrettens tilskuere: Norwegian spectators of entertainment sport. Publikationer i urval Martins, Catia; Aschehoug, Irina; Ludviksen, M; Mehus, Ingar; Wisløff, Ulrik; Kulseng, Bård Eirik; Morgan, L.;...

  Forskarprofil | Arve Hjelseth, NTNU

  Befattning Professor i idrottssosiologi, dr. polit Adress Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, N-7491 Trondheim E-mail Forskningsinriktning Fotball- og supporterkulturer, kommersialisering av fotball/idrett Pågående projekt Publikumskulturer i skiskyting og håndball Publikationer i urval Hans Kristian Hognestad og Arve Hjelseth (2012): Kampen om tribunen. Fotball, makt og identitet. Oslo/Trondheim: Akademika. Hjelseth, Arve (2006): Mellom børs, katedral og karneval ~ Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball....

  Professor/ førsteamanuensis i samfunns- og idrettsvitenskap till NTNU. Söknadsfrist 4/6 2013!

  Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.  Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt...

  Forskarprofil | Stig Arve Sæther, NTNU

  STIG ARVE SÆTHER er universitetslektor i idrettsvitenskap ved NTNU. Hans forskningsfelt er talentutvikling i fotball. Sæther gjennomfører nå prosjektet Fotball og talent, en longitudinell studie av aldersbestemte landslagsspillere i Norge, hvor han ser på hvordan sosiale, psykologiske og fysiologiske faktorer påvirker talentutvikling og talentidentifisering i fotball.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial