Forskarprofil | Karin S. Lindelöf, Uppsala universitet


Foto: Julia Benjaminson

Befattning

  • FD i etnologi, forskare i genusvetenskap

Adress

  • Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
    Besök: Botaniska trädgården, Villavägen 6
    Post: Box 527, 751 20 Uppsala, Sverige
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Motionsidrott, friluftsliv, genus, femininitet, intersektionalitet, kropp, jämställdhet, jämlikhet, kultur och samhälle

Pågående projekt

  • ”Tjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottande” (finansierat av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond samt Centrum för idrottsforskning)
  • ”Female Adventurers: Challenging Mind, Body and Nature” (FEMCHAL; på planeringsstadiet)

Publikationer i urval

Lindelöf, Karin S. (2019) I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande Stockholm: Makadam Förlag (med Annie Woube)
Lindelöf, Karin S. (2015). “Lady Långdistans, Ladylufsen and Kvinnor Kan: Ethnological Perspectives on the Rise of Women-Only Sports Races in Sweden.” Ethnologia Scandinavica, 45.
Lindelöf, Karin S. (2014). ”Tjejvättern: En autoetnografi av Sveriges största cykellopp för kvinnor.” Gränsløs, Lund: Centrum för Öresundsstudier.
Lindelöf, Karin S. (2014). ”Naturen som träningsrum.” I Lina Midholm & Katarina Saltzman (red.) Naturen för mig, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.
Lindelöf, Karin S. (2013). ”Om tjejlopp: Tjejfest eller seriös satsning?” Svensk Idrottsforskning, 22(2).
Lindelöf, Karin S. (2013). ”Lady Långdistans, Ladylufsen och Kvinnor kan: Etnologiska perspektiv på de svenska tjejloppens framväxt. ”Idrott, historia & samhälle, Stockholm: Svenska idrottshistoriska föreningen.
Lindelöf, Karin S. (2012). ”Vad gör tjejlopp? Diskursteoretiska perspektiv på motionslopp för kvinnor.” Kulturella perspektiv, 21(3-4).

På idrottsforum.org

Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet Julia Rönnbäck Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015 (recension 160301)
New Sporting Femininities: Embodied Politics in Postfeminist TimesKim Toffoletti, Holly Thorpe & Jessica Francombe-Webb (red) London: Palgrave Macmillan 2018 (recension 190327)

Publicerads 2015-11-09 | Uppdaterad 2019-03-7

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.