Forskarprofil | Bode Janzon


bode-janzonBefattning

 • Fil dr, pensionerad arkivman och historiker. Senaste befattning: landsarkivarie vid Landsarkivet i Uppsala 1999–2008.

Adress

 • Syltenäs 584,  472 92 Stillingsön
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Den svenska idrottsrörelsens historia på det lokala och regionala planet.

Pågående projekt

 • Självlärd eller skolad ? Idrottsmäns lärande i svensk idrottsrörelse under formeringsskedet 1900-1940.I denna undersökning analyseras den trevande begynnelsen i en självdrivande, pragmatisk modell för lärande och en påföljande perspektivbrytning/övergång till inledningen av ett skede med expertledd och programmatisk skolning/utbildning. Fokus riktas på de ledande idrotterna fotboll och friidrott och resp. riksförbund.Några frågeställningar:
  • Hur agerade förbunden för att fånga upp, förmedla och utveckla de kunskaper som krävdes för att utöva resp. idrott?
  • Hur skulle ansvar för lärande fördelas mellan aktiva, klubbar och förbund ?
  • Utformades olika mönster/system i lagsporten fotboll resp. den  mer individuellt betonade fria idrotten?

Publikationer i urval

 • Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige, särskilt Göteborg intill 1900. Göteborg 1978. (Avhandling)
 • Ett annat åttiotal: idrott för quinnor, idrott för gentlemen. Ingår i Idrottsarvet 1986.
 • ”En hela folkets sak?” Idrottsrörelse och samhällsintressen under 1900-talets första hälft, några hållpunkter. Ingår i Idrott, historia och samhälle 1992.
 • ”Inhägnad gräsbevuxen plats, ej fullt plan, nödtorftig löparbana”. Om idrottsplatser i Värmland omkring 1910. Ingår i antologin I eldsjälars spår utgiven av Folkrörelsearkivet för Värmland 2009.
 • “Bandynordism och en turnetrevare till Sovjet. Svenska klubblag i väster- och österled under 1930-talet.” Bergslagshistoria årg. 2014.
 • Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering (Malmö Studies in Sport Sciences) Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016

På idrottsforum.org

Idrætsanlæg i Herlev gennem 100 år Per Leon Jørgensen Herlev: Herlev Kommune 2009 (recension 101124)
Brottaren från Vilshult Henrik Schönbeck Sandared: Recito Förlag 2013 (recension 150605)
Idrott: Hundra år i Göteborg Cege Berglund & Gudrun Nyberg (red) Stockholm: Carlssons 2019 (recension 191206)

Publicerad 2014-08-19 | Uppdaterad 2019-12-06

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.