Forskarprofil | Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet


Befattning

 • Professor, Forskningsleder, Ph.d. i Statkundskab (statsvidenskab)

Adress

 • Institut for Idræt og Biomekanik og Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund, Syddansk Universitet
 • bibsen@health.sdu.dk

Forskningsinriktning

 • Civilt samfund, foreningsliv og frivilligt arbejde
 • Idrætspolitik

Pågående projekt

 • Analyser af den frivillige / ideella sektor i Danmark med særlig vægt på idræts- og kulturlivet.
 • Analyser af frivilligt arbejde.
 • Analyser af relationerne mellem den frivilligt organiserede idræt og den offentlige sektor.
 • Undersøgelser og evalueringer af ’projekter’ inden for idræt og sundhedsområdet.
 • Analyser af dansk idrætspolitik

Publikationer

 • Ibsen, Bjarne (2012). Forsøgs- og udviklingsprogrammer i dansk idrætspolitik. i ’Forum for Idræt’. 28. årgang, nr. 1, 2012. Syddansk Universitetsforlag. pp 49 – 64.
 • Levinsen, K.; Thøgersen, M. and Ibsen, B. (2012). Institutional reforms and voluntary associations. in Scandinavian Political Studies.
 • Ibsen, Bjarne; Fehsenfeld, M.; Nielsen, L.B.; Boye, A.M. and Malling, R. (2012). Idræt i udsatte boligområder. Rapport. Syddansk Universitet og Bascon. 339 sider.
 • Ibsen, Bjarne (2011). Kommunalreformens betydning for kommunernes idrætspolitik. i ’Økonomi & Politik’, nr. 2, juni 2011, pp. 42 – 51.
 • Ibsen, Bjarne; Hansen, Jørn og Storm, Rasmus K. (2010): Sports Development and Elite Athletes in Denmark. Routledge Handbook of Sport Development. Routhledge Publishers 2010.
 • Wollebæk, Dag; Ibsen, Bjarne and Siisiäinen, Martti (2010). Voluntary Associations at the Local Level in Three Nordic Countries. In Alapuro, Risto (ed.). ‘Nordic associations in a European Perspective’. Nomos Publishers.
 • Ibsen, Bjarne and Ørnulf Seippel (2010): Voluntary organized sport in Denmark and Norway. In Sport in Society, Vol. 13, No. 4, May 2010, 593-608.
 • Bjarne Ibsen (ed.) (2008). Nye stier i den kommunale idrætspolitik [New Paths in Municipality Sports Policy]. Idrættens Analyseinstitut. ISBN 978-87-92120-08-3
 • Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Morten Frederiksen (2008). Den frivillige sektors velfærdspotentiale. Sammenligning af det sociale og kulturelle område [The Welfare Potential of the Voluntary Sector]. In Thomas P. Boje; Bjarne Ibsen and Torben Fridberg (red.). Det frivillige Danmark. Syddansk Universitetsforlag.
 • Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen (2008). Kommunale forskelle på den frivillige sektor [Differences in the Voluntary Sector between Municipalities]. In Thomas P. Boje; Bjarne Ibsen and Torben Fridberg (red.). Det frivillige Danmark. Syddansk Universitetsforlag.
 • Henriksen, Lars Skov, Thomas Boje, Bjarne Ibsen and Inger Koch-Nielsen (2008). Welfare Architecture and Voluntarism. In Stephen P. Osborne (Ed.): “The Third Sector in Europe: Continuity and Change”. Routledge.
 • Ibsen, Bjarne (2008): Kommunal idrætspolitik. Hvorfor forskelle mellem kommunerne? [Sports Politics in Municipalities. Why differences?]. In Idrætshistorisk Årbog 2007: Idræt, nation og politik – nordiske komparationer. Syddansk Universitetsforlag, Page 69 – 82.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-10-14

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.