Call for Papers | ”Inkluderande och hållbara praktiker inom sports coaching, tränarskap, Idrott och hälsa samt fysisk aktivitet och hälsa”, SVEBI:s årliga idrottsvetenskapliga konferens | Göteborgs universitet, 23–24 november 2023

Under de senaste åren har frågor om inkludering och hållbarhet blivit alltmer angelägna och relevanta för det idrottsvetenskapliga fältet. Den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling fram tills idag är Agenda 2030 som omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling (Figur 1). Tillsammans omfattar dessa globala mål sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling.

Figur 1. De 17 globala målen för hållbar utveckling.

Frågor kring hållbar utveckling berör en rad områden inom idrottsvetenskap, som till exempel utbildning, hälsa och välbefinnande, prestation, jämställdhet och jämlikhet samt miljömässiga faktorer. Arbetet med hållbarhetsfrågor har en potential att sammanföra praktiker, vetenskap och metoder från olika forskningsområden.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, bjuder i höst, tillsammans med Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI), in till årets idrottsvetenskapliga konferens den 23–24 november 2023 i Göteborg. Nätverkskonferenser äger rum den 22:a november. Konferensen sker i huvudsak på svenska och med enstaka presentationer på engelska. 

Mer information finns via konferensens webbsida: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap/svebis-arliga-idrottsvetenskaplig-konferens

Ett riktat tack

Konferensens genomförande finansieras bland annat med stöd av bidrag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Huvudtalare

Fyra framstående internationella forskare är inbjudna för keynote-presentationer:

 • Professor Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole (trender inom barn- och ungdomsidrotten)
 • Professor Astrid Schubring, German Sport University Cologne/Göteborgs universitet (hållbara elitidrottskarriärer)
 • Professor Kristoffer Henriksen, Syddansk universitet, Danmark (hållbara miljöer och elitidrott)
 • Professor Dawn Penney, Monash University, Australien (inkluderande praktiker inom ämnet idrott och hälsa).

Call for Papers

Vi välkomnar bidrag som berör inkludering och/eller hållbarhet, brett definierat, inom följande underteman:

   • Trender inom organiserad och självorganiserad idrott
   • Tränarskap och lärandemiljöer
   • Elitidrott och dubbla karriärer
   • Skolämnet Idrott och hälsa samt lärarutbildning i idrott och hälsa
   • Hälsopromotion och levnadsvanor
   • Teori och forskningsmetodik

Vid inlämning av abstrakt uppmanas författarna att ange vilket/vilka av de 17 globala mål för hållbar utveckling som abstraktet relaterar till eller kan relateras till. Gå till konferenswebbsidan för att skicka in abstracts.

Viktiga datum

   • Abstraktinlämning senast den 20:e juni
   • Anmälan är öppen till 15:e november (i mån av plats)

Organisationskommitté

Suzanne Lundvall, Andreas Fröberg, Beatrix Algurén, Heléne Bergentoft, Vassilis Sevdalis, Mulki Haji, Petter Wiklander och Wolfgang Weiser, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.