Landslagskarriär/-barriär: P15-landslaget, 10 år av åldersdiskriminering

uk-flagIn English

Filip Andersson
Linnéuniversitetet


P15-landslag, dvs landslag i fotboll för pojkar som är blott 15 år gamla, har existerat i många år och diskussioner har förts om de är relevanta för talangutveckling eller inte. Tidigare forskning visar att talanger som väljs ut till elitläger och ungdomslandslag i fotboll ofta är födda under första halvan av året. En bidragande orsak till detta är fysiska skillnader i mognad; fenomenet kallas Relative age effect (RAE). I denna studie undersöks om samband finns mellan födelsedatum och uttagning till det svenska P15-landslaget, samt om en uttagning genererar en fortsatt landslagskarriär. Undersökningen baseras på P15-landslagen som tagits ut under perioden 2000–2010. Samtliga ursprungstrupper (första uttagningen) har följts upp, genom ungdoms­lands­­lagen (P16, P17, P18, P19), till U21-landslaget. Sammanlagt 266 spelare ingick i P15-landslagen under dessa år. 74% var födda första halvåret, 26% andra halvåret. Resultaten visar att RAE är en faktor som påverkar selektering till P15-landslaget. Av de studerade 266 spelarna representerade 46 Sverige i både ett P15-landslag och i U21-landslaget under dessa tio år.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


FILIP ANDERSSON har en filosofie kandidatexamen i idrottsvetenskap från Linnéuniversitetet i Växjö. Under hösten 2018 påbörjade han  masterstudier i idrottsvetenskap med talangselektion och talangidentifikation som fokusområden, främst inom fotboll. Filip är 32 år gammal och bor i Kalmar.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.